รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
Product and Service

คำถามที่พบบ่อย

Q: ทีมงาน Softmelt มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
 A: ขั้นตอนการทำงานของเรามีดังนี้
    1. ทางเราจะขอรับข้อมูลจากลูกค้า เพื่อประเมินราคา และตีราคาให้ทางลูกค้าอีกที
    2. เมื่อรับข้อมูลและตกลงว่าจ้างงานกันแล้ว ทางเราจะเก็บค่ามัดจำ 50% เพื่อดำเนินการออกแบบ
    3. ขอข้อมูลอย่างละเอียดจากลูกค้า เช่นชอบโทนสีไหน สไตล์ไหน เพื่องานออกแบบจะได้ตรงใจมากที่สุด
    4. ทีมงานขอระยะเวลาทำงาน และส่งแบบครั้งแรกให้ดู
    5. เมื่อลูกค้าได้รับแบบ ทางลูกค้าสามารถปรับแก้ไขได้ 3 ครั้ง
    6. ทางทีมงานเขียนโปรแกรม และส่ง Link Demo ให้ตรวจสอบงาน
    7. ลูกค้าชำระงวดสุดท้าย 50% แล้วอัพโหลดไฟล์ขึ้นServer ให้เพื่อปิดงาน

Q: ถ้าผู้ว่าจ้างต้องการให้ออกแบบงานให้ดูก่อน แล้วค่อยชำระค่าบริการทีหลังได้ไหมคะ
 A: ทางทีมงานต้องขอแจ้งว่า เราไม่มีนโยบายออกแบบให้ดูก่อนเซ็นใบเสนอราคา/สัญญา/วางมัดจำงวดแรก


Q: สามารถนัดมาคุยงานกันก่อน แล้วค่อยตัดสินใจใช้บริการได้ไหม
 A: สำหรับคำถามนี้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ดูเป็นCase by Caseไป จริงๆแล้วทางทีมงานจะเข้าไปคุยงานก็ต่อเมื่อ งานมีมูลค่ามากกว่า 60,000 บาท ขึ้นไป เพราะว่าการเข้าไปคุยงานในแต่ละครั้ง จะใช้เวลาและใช้ค่าเดินทาง ราคาที่เสนอลูกค้าไปนั้น เป็นราคาที่ ไม่มีค่า Service Charge ในส่วนของค่าเดินทางและค่าเสียเวลา
 

Q: ถ้าผู้ว่าจ้างอยู่ไกล หรืออยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกนัดเจอกัน แล้วจะรับส่งข้อมูลกันอย่างไร
 A: สำหรับลูกค้าที่อยู่ไกล หรือต่างจังหวัด ทางเราก็จะคุยงานผ่านโทรศัพท์ Line หรือ E-mail กัน หรือถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่ ก็จะรับส่งทางไปรษณีย์
 

Q: ถ้าออกแบบมาแล้วผลงานไม่พอใจลูกค้า จะทำอย่างไร
 A: การออกแบบแต่ละครั้ง เราต้องขอข้อมูลในการออกแบบอยู่แล้ว และจะออกแบบให้ใกล้เคียง และตรงกับความต้องการที่ได้รับบรีฟมามากที่สุด แต่หากไม่ตรงตามความต้องการที่ได้รับข้อมูลมาจริงๆ ทางเรายินดีแก้ไขงานให้ได้
 

Q: ถ้าส่งมอบงานไปแล้ว ลูกค้าต้องการให้แก้ไขงานในภายหลังได้หรือเปล่า
 A: ทางทีมงานสามารถแก้ไขงานให้ลูกค้าได้ในระยะเวลาที่กำหนด เรายินดีแก้ไขงานให้โดยไม่คิดคาใช้จ่ายใดๆ โดยนับจากวันที่เราส่งมอบงานให้ท่านแล้วภายใน 15 วัน (*กรณีแก้ไขงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้องาน) หลังจาก 15 วันแล้ว ทางลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขแบบงานเพิ่มเติม
 

Q: ถ้าลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี จะออกใบกำกับภาษีให้ได้ไหม
A: ทางทีมงานสามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ พร้อมประทับตราบริษัท เอาไว้เป็นหลักฐาน และลูกค้าที่ใช้บริการ ในส่วนค่าบริการ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
แต่หากเป็นส่วนการเติมเงินโฆษณา ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้