รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
Product and Service

Softmelt คืออะไร

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านอินเตอร์เน็ตและ WEB Application กว่า 10 ปี
โดยทีมพัฒนามืออาชีพ ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ และบริการจดทะเบียนโดเมนเนม รวมทั้งพัฒนาซอฟแวร์ทุกประเภทให้กับองค์กรทั่วไป ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ

 

ทั้งนี้เราได้พบเจอทั้งอุปสรรค ปัญหา ความสำเร็จ แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยหยุดคือ การพัฒนา และเปลี่ยนแปลง เราได้พัฒนา และปรับเปลี่ยน รูปแบบ แนวคิด ขั้นตอน ขบวนการ ในการทำงาน เพื่อพัฒนาทั้งตัวเรา และลูกค้า ให้สามารถก้าวสู่เป้าหมายไปพร้อมกัน การกำหนดตัวชี้วัดโครงการ การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการโครงการ โดยการเน้นงานเฉพาะ โครงการ ปริมาณงานที่ไม่ต้องเยอะ ทีมงานจะได้มีเวลา และทุ่มเทความสามารถ ประสบการณ์ที่มีให้กับงานแต่ละชิ้น เราอยากส่งมอบงานที่มีคุณภาพ สวยงาม และช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร ให้กับลูกค้าของเรา