รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Linux Server (CentOS) : ล็อกอินเข้าลีนุกซ์จาก Windows ด้วย PuTTY

  หลังจากติดตั้ง คอนฟิกเน็ตเวิร์ค เช่น ตั้งค่า IP Address, Netmask, Gateway บนลีนุกซ์เสร็จ

  เรียบร้อย การคอนฟิกที่เหลือ สามารถล็อกอินจากเครื่องอื่นมาทำงานได้โดยผ่านทาง SSH

  (Secure shell)

   

  ในบทความนี้จะแนะนำโปรแกรม PuTTY  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ฟรี รันบน

  Windows ให้สามารถล็อกอินเข้าลีนุกซ์เครื่องที่เราติดตั้งได้ 

   

  ดาวน์โหลดโปรแกรม PuTTY

  ค้นหาคำว่า “PuTTY” จาก google หรือไม่ก็เข้าเว็บไซต์ PuTTY Download Page โดยตรงที่

  http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

   

   

  การใช้งาน PuTTY สามารถทำได้สองแบบคือดาวน์โหลดไฟล์ putty.exe มาไฟล์เดียว ก็สามารถ

  ใช้งานได้แล้ว หรือจะเลือกแบบ Windows installer เพื่อติดตั้งเป็นชุดโปรแกรม โดยจะมี

  โปรแกรมย่อยอื่นๆ ด้วย เพื่อความง่าย แนะนำให้ดาวน์โหลดแค่ putty.exe ไฟล์เดียว

   

  ด้านล่างหัวข้อ “For Windows on Intel x86″ คลิ้กที่ลิ้งค์ “putty.exe” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

  สมมติว่าเซฟลง Desktop

   

   

  เพียงแค่นี้ก็สามารถใช้โปรแกรม putty เพื่อล็อกอินเข้าเครื่องลีนุกซ์ได้แล้ว ดับเบิ้ลคลิ้กที่ไอคอน

  ไฟล์ putty.exe เพื่อรันโปรแกรม

   

  หน้าจอของ PuTTY แสดงขึ้นมา เพื่อให้กรอกข้อมูล

    - Host Name (or IP Address) ใส่ IP Address ของเครื่องลีนุกซ์ เช่น 192.168.5.62

    - Port ใส่ 22

    - Connection type: เลือก [x] SSH

  แล้วกด [Open] หรือกดปุ่ม [Enter]

   

   

  หากเป็นการล็อกอินด้วย SSH เข้าไปลีนุกซ์เครื่องที่ระบุ เป็นครั้งแรก หน้าจอจะแสดงเตือน

  “PuTTY Security Alert” เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ key ต่างๆ ที่ใช้ใน  Secure Shell

   

  กด [Yes] เพื่อยืนยันว่าถูกต้อง

   

   

   

  หมายเหตุ หากต้องการยืนยันความถูกต้องกับข้อมูลที่เตือนขึ้นมา สามารถตรวจสอบได้โดย

  เปรียบเทียบ fingerprint บนหน้าจอที่แสดง กับ Secure Shell ที่รันบนเซิร์ฟเวอร์

   

  เช่นข้อมูลเกี่ยวกับ fingerprint ที่เตือนขึ้นมาแสดง

  The server’s rsa2 key fingerprint is:
  ssh-rsa 2048 42:b2:98:95:57:14:aa:0a:6c:fa:e8:3a:7b:d8:0b:63

  เปรียบเทียบกับ Secure Shell ที่รันบนเซิรฟ์เวอร์ ใช้คำสั่ง ssh-keygen -lf เพื่อดู fingerprint

   

  [root@cent6 ~]# ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_rsa_key  
  2048 42:b2:98:95:57:14:aa:0a:6c:fa:e8:3a:7b:d8:0b:63 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub  (RSA)

  ผลที่ได้ต้องออกมาตรงกัน เป็นการยืนยันว่า เราล็อกอินเข้าไปในเครื่องที่เราต้องการจริง

   

  หน้าจอให้ใส่ login as: ใส่ root และพิมพ์รหัสผ่านของ root ให้ถูกต้อง ก็จะสามารถล็อกอินเข้า

  สู่เครื่องลีนุกซ์ได้ เปรียบเสมือนเรานั่งทำงานอยู่ที่หน้าจอคอนโซลของเครื่องลีนุกซ์เลย