รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Linux Server (CentOS) : การสตาร์ต Apache Web Server

  จากที่ได้ ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ​Apache และ ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นรัน Apache Web Server ขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้

   

  ในบทความนี้จะอธิบายการรันหรือสตาร์ต Apache Web Server บน CentOS 6.2 โดยจะใช้คำสั่ง service เพื่อสะดวกในการจัดการ กล่าวถึงวิธีการแก้ไขคอนฟิกเบื้องต้น และเมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้ว ก็จะใช้คำสั่ง chkconfig เพื่อเวลาตอนบู๊ตเครื่องจะได้รันเซอร์วิสเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

   

  บน CentOS จะตั้งชื่อเซอร์วิสเรียก Apache ว่า httpd เพราะฉะนั้นเวลาใช้คำสั่ง service หรือ chkconfig ต้องใช้ชื่อเป็น httpd

  รันเซอร์วิส httpd

  ใช้คำสั่ง service เพื่อสตาร์ตเซอร์วิส httpd

  [root@cent6 ~]# service httpd start Starting httpd:                                            [  OK  ]

  ต้องขึ้นผลลัพธ์ว่า OK แสดงว่าสตาร์ตเซอร์วิสสำเร็จ

  หลังจากสตาร์ตเสร็จเรียบร้อย ลองใช้คำสั่ง ps เพื่อดูโปรเซสของ httpd


  [root@cent6 ~]# ps -ef | egrep "(UID|httpd)" UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD root      1623     1  0 15:23 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd apache    1625  1623  0 15:23 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd apache    1626  1623  0 15:23 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd apache    1627  1623  0 15:23 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd apache    1628  1623  0 15:23 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd apache    1629  1623  0 15:23 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd apache    1630  1623  0 15:23 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd apache    1631  1623  0 15:23 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd apache    1632  1623  0 15:23 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd

   

  เนื่องจากผลลัพธ์ของคำสั่ง ps จะแสดงโปรเซสทั้งหมดที่อยู่บนเครื่อง เพื่อให้ดูง่าย นิยมใช้คำสั่ง grep เพื่อดูเฉพาะบรรทัดที่มีคำที่ต้องการดู

  ในที่นี้ใช้คำสั่ง egrep เพื่อค้นหาบรรทัดที่มีคำว่า UID หรือ httpd เพื่อให้แสดงชื่อฟิลด์ต่างๆ ด้วย

  ทดสอบจาก Web Client (Browser)

  หลังจากสตาร์ตเซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว ลองใช้ browser จากเครื่อง client อื่นทดสอบดู

  หน้าจอของ browser แสดง error ว่าเข้าเว็บไม่ได้

   

  เหตุผลก็เป็นเพราะว่า โดยดีฟอลต์จากการติดตั้ง CentOS คอนฟิกของ firewall จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะ ssh ได้เท่านั้น

  ใช้คำสั่ง system-config-firewall-tui เพื่อเพิ่มคอนฟิก firewall อนุญาตให้เครื่องอื่นสามารถเข้ามาใช้เซอร์วิส WWW(HTTP) ได้

  [root@cent6 ~]# system-config-firewall-tui

   

  ลองใช้ browser จากเครื่อง client ทดสอบดูอีกครั้ง ก็จะใช้งานได้ ขึ้นหน้า Apache 2 Test Page

   

  หมายเหตุ หน้า Apache 2 Test Page นี้ จะถูกแสดงขึ้นมา ในกรณีที่ไดเร็คทอรีเว็บที่เราเรียก ไม่มีไฟล์ index โดยจะไปเรียกไฟล์​ /var/www/error/noindex.html  มาแสดงแทน

   

  ทดสอบเขียนไฟล์เว็บ html

  ดีฟอลต์คอนฟิก apache ที่ติดตั้งจาก rpm ไดเร็คทอรีหลัก (DocumentRoot) ที่เก็บไฟล์เว็บหน้าแรกจะอยู่ใน /var/www/html/

  ทดสอบเขียนไฟล์เว็บ ชื่อ test.html ไว้ในไดเร็คทอรี /var/www/html

   

  [root@cent6 ~]# cat /var/www/html/test.html  <html>  <body>  ทดสอบเขียนเว็บ  </body>  </html>

   

  ลองเปิดด้วย browser ดู

   

  ทดลองเขียนไฟล์เว็บโปรแกรม php

  หากได้ ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache ด้วย ลองเขียนไฟล์  php เพื่อทดสอบรันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ดู

  [root@cent6 ~]# cat /var/www/html/test.php
  <?php
  print 'เขียนโปรแกรม PHP<br>';
  for ($i=1; $i<=9; $i++) { print "$i"; }
  ?>

   

  ลองเปิดด้วย browser ดู

   

  คอนฟิกให้ สตาร์ต Apache ตอนบู๊ตเครื่อง

  เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้ว หากต้องการให้สตาร์ต apache ตอนบู๊ตเครื่องโดยอัตโนมัติ สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง chkconfig

  [root@cent6 ~]# chkconfig httpd on

  [root@cent6 ~]# chkconfig --list | grep http httpd          0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off 

  ปิดเซอร์วิส Apache

  ในกรณีที่ต้องการปิดเซอร์วิส Apache สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง service

  [root@cent6 ~]# service httpd stop Stopping httpd: [  OK  ]