รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Linux Server (CentOS) : คำสั่งตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของเครื่อง !!!

  หลังการติดตั้งลีนุกซ์เสร็จทุกครั้่ง ก่อนจะคอนฟิกแล้วนำไปใช้งาน แนะนำให้ใช้คำสั่งลีนุกซ์ ดูฮาร์ดแวร์ของเครื่อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเราลงถูกต้อง ครบถ้วนไหม

  ในที่นี้จะแนะนำคำสั่งเพื่อตรวจสอบฮาร์ดแวร์หลัก 3 ส่วนคือ CPU, Memory และ Disk

  CPU

  ใช้คำสั่ง lscpu เพื่อดูข้อมูลโดยรวมของ CPU เครื่องได้

  ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้

  [[email protected] ~]# lscpu Architecture:          x86_64 CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit CPU(s):                4 Thread(s) per core:    1 Core(s) per socket:    4 CPU socket(s):         1 NUMA node(s):          1 Vendor ID:             GenuineIntel CPU family:            6 Model:                 15 Stepping:              11 CPU MHz:               2659.626 L1d cache:             32K L1i cache:             32K L2 cache:              4096K

  หรือหากต้องการดูรายละเอียดของ CPU ในแต่ละ core เลย สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง cat อ่านไฟล์ /proc/cpuinfo

  ผลลัพธ์จะแสดงรายละเอียดขึ้นมาทั้งหมด (ในตัวอย่างนี้ตัดมาเฉพาะ 2 core แรก)

  [[email protected] ~]# cat /proc/cpuinfo processor       : 0 vendor_id       : GenuineIntel cpu family      : 6 model           : 15 model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU X5355 @ 2.66GHz stepping        : 11 cpu MHz         : 2659.626 cache size      : 4096 KB physical id     : 0 siblings        : 4 core id         : 0 cpu cores       : 4 apicid          : 0 initial apicid  : 0 fpu             : yes fpu_exception   : yes cpuid level     : 10 wp              : yes flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi bogomips        : 5319.25 clflush size    : 64 cache_alignment : 64 address sizes   : 38 bits physical, 48 bits virtual power management:

  processor       : 1 vendor_id       : GenuineIntel cpu family      : 6 model           : 15 model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU X5355  @ 2.66GHz stepping        : 11 cpu MHz         : 2659.626 cache size      : 4096 KB physical id     : 0 siblings        : 4 core id         : 1 cpu cores       : 4 apicid          : 1 initial apicid  : 1 fpu             : yes fpu_exception   : yes cpuid level     : 10 wp              : yes flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi bogomips        : 5320.01 clflush size    : 64 cache_alignment : 64 address sizes   : 38 bits physical, 48 bits virtual power management: ...
   
  Memory

  สำหรับหน่วยความจำ หากต้องการดูแค่ขนาดรวม memory ที่ลีนุกซ์เห็นและใช้งานได้ ให้ใช้คำสั่ง free แล้วดูส่วน total จะเป็นขนาดของหน่วยความจำรวมของเครื่อง ผลลัพธ์ที่แสดงโดยดีฟอลต์จะเป็นหน่วย kB (kilo bytes)

  [[email protected] ~]# free              total       used       free     shared    buffers     cached Mem:       1020756     258060     762696          0      20140     106752 -/+ buffers/cache:     131168     889588 Swap:      2097144          0    2097144

  เช่น เครื่องนี้มีขนาดหน่วยความจำ (memory) 1020756 kB หรือประมาณ 1 GB

  แต่หากต้องการดูรายละเอียดถึงฮาร์ดแวร์เลยว่า มี memory กี่แผง กี่สล๊อต ต้องใช้คำสั่ง dmidecode ซึ่งค่อนข้างดูยากพอสมควร และแตกต่างกันตามชนิดของฮาร์ดแวร์

  แนะนำให้ดูจาก BIOS หรือพอร์ต Management (out-of-band) ของเครื่องจะง่ายกว่า แล้วใช้คำสั่ง free เพื่อดูผลรวมของ memory ที่ลีนุกซ์เห็น

  Disk

  ใช้คำสั่ง fdisk -l เพื่อดูดิสก์ทั้งหมดที่ต่ออยู่ ผลลัพธ์ที่ได้ จะแสดงชื่อดิสก์ที่ลีนุกซ์ใช้ เช่น /dev/sda ขนาดฮาร์ดดิสก์ (500 GB) และข้อมูลการแบ่งพาร์ทิชั่น

  [[email protected] ~]# fdisk -l

  Disk /dev/sda: 500 GB, 500007860016 bytes  255 heads, 63 sectors/track, 60800 cylinders  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225180 bytes  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System  /dev/sda1   *           1          25      204800   83  Linux  /dev/sda2              26       12773   102400000   83  Linux  /dev/sda3           12774       14804    16380000   82  Linux swap / Solaris

  หากต้องการดูรายละเอียดของฮาร์ดดิสก์ เช่นยี่ห้อ รุ่น serial number ต้องใช้คำสั่ง hdparm ออปชั่น ‘-I’ แล้วตามด้วยชื่อดิสก์ที่ต้องการดู

  [[email protected] ~]# hdparm -I /dev/sda

  /dev/sda:

  ATA device, with non-removable media  Model Number:       ST3500640A  Serial Number:      123456789  Firmware Revision:  3.0

  เช่นเดียวกับการตรวจสอบหน่วยความจำ (memory) ผลลัพธ์ที่ได้ อาจแตกต่างกันไป บางเครื่องหรือดิสก์บางรุ่นก็ดูไม่ได้  ขึ้นอยู่กับชนิดของฮาร์ดแวร์ เพื่อความง่ายแนะนำให้ใช้ BIOS ของเครื่องตรวจสอบรายละเอียด