รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

คำสั่ง Linux ต่างๆ ที่จำเป็นใน CentOS (ตอนที่ 1)

  จากบทความที่แล้วได้พูดถึง "CentOS เซิร์ฟเวอร์ทางเลือกสำหรับองค์กร" ผู้อ่านคงได้ทราบภาพรวมของระบบ CentOS Linux และเหตุผลหลักที่องค์กรจะเลือกใช้งาน รวมทั้งผู้อ่านบางท่านคงได้ทดลองติดตั้งระบบกันไปแล้ว ฉบับนี้เป็นเนื้อหาที่ต่อยอดจากฉบับที่แล้ว เป็นการแนะนำการใช้งานและแนวทางการเรียนรู้ระบบลีนุกซ์ก่อนการเตรียมตัวเป็น Admin อาชีพ (สาย Open Source)

  หากจะพูดกันไปแล้วในการเรียนรู้ระบบ Linux หรือ Unix ในอดีตผู้เรียนรู้ต้องมีการเรียนรู้คำสั่งการใช้งานกันมากมาย ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ผ่านทางหน้าจอ Terminal บางคำสั่งแทบไม่ได้ใช้งานเลย ฉบับนี้ผู้เขียนจะแนะนำแนวทางในการเรียนรู้ระบบลีนุกซ์ 2 แนวทางด้วยกันทั้งการเรียนรู้การใช้งานผ่านทางคำสั่งต่างๆ และการเรียนรู้ผ่านทางหน้าเดสก์ท็อปของลีนุกซ์ เอาเป็นว่าชอบทางไหนก็เลือกทางนั้นเดินครับ และตั้งใจศึกษาหาความรู้ หมั่นหา LABs เพื่อทดสอบฝีมืออย่างสม่ำเสมอ รับรองความฝันคงไม่ไกลเกินที่เราจะเดินไปถึงได้ :)

  แนวทางการใช้งานระบบ Linux
  การใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานได้ 2 วิธี ด้วยกัน คือ

  1. การสั่งงานผ่านทางหน้าต่าง Terminal วิธีนี้ผู้ใช้งานต้องมีการสั่งงานผ่านทางการพิมพ์คำสั่งต่างๆ ลงไปทางแป้นพิมพ์โดยการพิมพ์คำสั่งต่างๆ ลงไป (บนระบบวินโดวส์เรียกว่า Command Line บางท่านเรียก DOS Prompt)

  หน้าต่าง Terminal

  2. การสั่งงานผ่านทางหน้าต่าง X Windows(บนระบบวิโดวส์เรียกว่า Desktop) โดยหน้าต่าง X Windows ของระบบลีนุกซ์มีให้เลือกใช้งานหลายค่ายด้วยกัน อาทิ GNOME, KDE

  หน้าต่าง X Windows

  โดยในการใช้งานจริงขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่านิยม หรือชอบวิธีการใช้งานด้วยวิธีใด โดยส่วนใหญ่ Admin มือมือโปรจะนิยมใช้แบบวิธีสั่งงานผ่านทางหน้าต่าง Terminal

  คำสั่งลีนุกซ์ที่ Admin ควรทราบ
  บนระบบลีนุกซ์มีคำสั่งใช้งานจำนวนมาก ในที่นี้ผู้เขียนขอแนะนำการใช้งานคำสั่งเพียงบางส่วน ที่จำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น สำหรับบทความแนะนำในฉบับนี้น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานในระดับต้นถึงระดับกลาง สำหรับการใช้งานในระดับที่สูงขึ้นผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการ สืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บ Search Engine ทั่วไป เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลา เรามาดูรายละเอียดคำสั่งบนระบบลีนุกซ์ที่ Admin ควรเรียนรู้กัน

  คำสั่ง     หน้าที่     รายละเอียด
  File/Directory Basics
  ls     List files     แสดงรายชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี่
  cp     Copy files     สำเนาไฟล์
  mv     Rename files     เปลี่ยนชื่อไฟล์
  rm     Delete files     ลบไฟล์
  ln     Link files     สร้างไฟล์เชื่อมโยง
  cd     Change directory     ย้ายไปยังไดเร็คทอรี่ที่ต้องการ
  pwd     Print current directory name     แสดงชื่อไดเร็คทอรี่ปัจจุบัน
  mkdir     Create directory     สร้างไดเร็คทอรี่ใหม่
  rmdir     Delete directory     ลบไดเร็คทอรี่ (ที่ว่างเปล่าเท่านั้น)
  File Viewing
  cat     View files     ดูเนื้อหาของ text file
  less     Page trough files     เลื่อนดูเนื้อหาของไฟล์
  head     View file beginning     แสดงส่วนต้นของไฟล์
  tail     View files ending     แสดงส่วนท้ายของไฟล์
  nl     Number lines     แสดงหมายเลขบรรทัด
  od     View binary files     แสดงเนื้อหาในไฟล์ไบนารี่
  xxd     View binary files     แสดงเนื้อหาในไฟล์ไบนารี่
  gv     View Postscript/PDF files     แสดงไฟล์แบบโพสต์สคริปต์หรือ PDF
  xdvi     View TeX DVI files     แสดงไฟล์รูปแบบ TeX
  File Creation and Editing
  emacs     Text editor     โปรแกรมแก้ไขข้อความของ GNU
  vim     Text editor     โปรแกรมแก้ไขข้อความที่ปรับปรุงจาก vi
  umask     Set default file protections     แสดง/กำหนดค่าสำหรับคำนวณค่า permission mode
  soffice     Edit Word/Excel/PowerPoint docs     แก้ไขไฟล์เอกสาร Word/Excel/PowerPoint
  abiword     Edit Word documents     แก้ไขเอกสาร Word
  gnumeric     Edit Excel documents     แก้ไขเอกสาร Excel
  File Properties
  stat     Display file attributes     แสดงสถานะ/สถิติ/คุณลักษณะของไฟล์
  wc     Count bytes/words/lines     นับจำนวนอักขระ คำ บรรทัด
  du     Measure disk usage     แสดงปริมาณการใช้เนื้อที่ไดเร็คทอรี่
  file     Identify file types     แสดงชนิดของไฟล์
  touch     Change file timestamps     เปลี่ยนค่าเวลาของไฟล์
  chown     Change file owner     เปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์
  chgrp     Change file group     เปลี่ยนชื่อกรุ๊ปเจ้าของไฟล์
  chmod     Change file protections     เปลี่ยนระดับการป้องกันไฟล์
  chattr     Change advanced file attributes     เปลี่ยนคุณลักษณะของไฟล์ในขั้นสูง
  Isattr     List advanced file attributes     แสดงคุณลักษณะของไฟล์ในขั้นสูง
  File Location
  find     Locate files     ค้นหาตำแหน่งของไฟล์
  slocate     Locate files via index     ค้นหาตำแหน่งของไฟล์ด้วยฐานข้อมูลดัชนี
  which     Locate commands     ค้นหาคำสั่ง
  whereis     Locate standard files     ค้นหาไฟล์มาตรฐาน
  File Text Manipulation
  grep     Search text for matching lines     ค้นหาข้อความในระดับบรรทัด
  cut     Extract columns     คัดแยกคำโดยระบุตำแหน่ง
  paste     Append columns     เชื่อมต่อไฟล์ในแนวระนาบ
  tr     Translate characters     แปลงข้อความ
  sort     Sort lines     จัดเรียงข้อความระดับบรรทัด
  uniq     Locate indentical lines     รวมบรรทัดที่เหมือนกัน
  tee     Copy stdin to file and to stdout simultaneously     สำเนาข้อความออกทางไฟล์และ stdout พร้อมๆ กัน
  File Compression
  gzip     Compress files (GNU Zip)     บีบอัดไฟล์ให้เป็น .gz
  Compress     Compress files (Unix)     บีบอัดไฟล์แบบมาตรฐาน Unix
  bzip2     Compress files (BZip2)     บีบอัดไฟล์ให้เป็น .bz2
  zip     Compress files (Windows Zip)     บีบอัดไฟล์สำหรับ WinZip
  File Comparison
  diff     Compare files line by line     เปรียบเทียบไฟล์ในระดับบรรทัด
  comm     Compare sorted files     เปรียบเทียบไฟล์ที่ผ่านการเรียงข้อมูลมาแล้ว
  cmp     Compare files byte by byte     เปรียบเทียบไฟล์ระดับไบต์
  md5sum     Compute Checksums     คำนวณหาค่า md5 ของไฟล์
  Disks and Filesystems
  df     Show free disk space     รายงานขนาดดิสก์ที่เหลืออยู่
  mount     Make a disk accessible     เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  fsck     Check a disk for errors     ตรวจสอบแก้ไขความผิดปรกติของเนื้อที่ดิสก์
  sync     Flush disk caches     เขียนข้อมูลในแคชกลับคืนสู่ดิสก์
  Backups and Remote Storage
  mt     Control a type drive     ควบคุมเทป
  dump     Back up a disk     สำรองข้อมูลจากดิสก์
  restore     Restore a dump     นำข้อมูลที่สำรองไว้กลับคืนที่เดิม
  tar     Read/write type archives     จัดเก็บไฟล์ให้รวมกันไว้ที่เดียว
  cdrecord     Burn a CD     เขียนไฟล์ลงสู่แผ่นซีดี
  rsync     Mirror a set of files     สำรองข้อมูลระหว่างโฮสต์
  Printing
  lpr     Print files     ส่งไฟล์ไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์
  lpq     View print queue     เปิดดูลำดับงานพิมพ์ที่ค้างอยู่
  lprm     Remove print jobs     ยกเลิกงานพิมพ์ที่ค้างอยู่
  Spelling Operations
  look     Look up spelling     เปิดสารบัญคำศัพท์
  aspell     Check spelling interactively     ตรวจคำสะกดว่าถูกต้องหรือไม่
  spell     Check spelling in batch     ตรวจคำถูกผิดในไฟล์จำนวนมาก
  Processes
  ps     List all processes     แสดงโปรเซสทั้งหมด
  w     List users' processes     แสดงรายชื่อยูสเซอร์ที่กำลังใช้งานโปรเซส
  uptime     View the system load     แสดงปริมาณภาระของระบบ
  top     Monitor processes     แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรเซสแบบต่อเนื่อง
  xload     Monitor system load     แสดงภาระของระบบในแบบกราฟฟิก
  free     Display free memory     แสดงปริมาณหน่วยความจำประเภทต่างๆในปัจจุบัน
  kill     Terminate processes     ส่งรหัสควบคุมไปยังโปรเซส
  nice     Set process priorities     ตั้งค่าระดับความสำคัญให้โปรเซส
  renice     Change process priorities     ปรับระดับความสำคัญของโปรเซส
  Scheduling Jobs
  sleep     Wait for some time     หน่วงเวลา
  watch     Run programs at set intervals     รันโปรแกรมซ้ำในระยะเวลาที่กำหนด
  at     Schedule a job     ตั้งเวลารันกลุ่มคำสั่ง
  crontab     Schedule repeated jobs     ตั้งเวลารันคำสั่งเป็นรอบเวลาที่กำหนด
  Hosts
  uname     Print system information     แสดงรายละเอียดของระบบปฏิบัติการ
  hostname     Print the system's hostname     แสดง/กำหนดชื่อโฮสต์
  ifconfig     Set/display network information     แสดง/กำหนดค่าเกี่ยวกับเครือข่าย
  host     Look up DNS     สืบค้นชื่อและไอพีของโฮสต์ในระบบ DNS
  whois     Lookup domain registrants     สืบค้นข้อมูลการจดทะเบียนโดเมน
  ping     Check if host is reachable     ทดสอบการตอบสนองของโฮสต์ปลายทาง
  traceroute     View network path to a host     ตรวจสอบเส้นทางไปสู่โฮสต์ปลายทาง
  Networking
  ssh     Securely log into remote hosts     เข้าสู่โฮสต์จากระยะไกล (มีการเข้ารหัสข้อมูล)
  telnet     Log into remote hosts     เข้าสู่โฮสต์จากระยะไกล(ไม่มีการเข้ารหัส)
  scp     Securely copy files between hosts     สำเนาไฟล์ระหว่างโฮสต์(มีการเข้ารหัสข้อมูล)
  stfp     Securely copy files between hosts     บริการโอนถ่ายไฟล์ระหว่างโฮสต์(มีการเข้ารหัสข้อมูล)
  ftp     Copy files between hosts     บริการโอนถ่ายไฟล์ระหว่างโฮสต์(ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล)
  evolution     GUI email client     โปรแกรมใช้งานอีเมล์แบบกราฟฟิก
  mutt     Text-based email client     โปรแกรมใช้งานอีเมล์แบบ text
  mail     Minimal email client     คำสั่งรับส่งอีเมล์ขนาดเล็กมาก
  mozilla     Web browser     โปรแกรมเว็บบราวเซอร์แบบกราฟฟิก
  lynx     Text-only web browser     โปรแกรมเว็บบราวเซอร์แบบ text
  wget     Retrieve web pages to disk     ดาวน์โหลดข้อมูลเว็บมาสู่ดิสก์
  slrn     Read Usenet news     อ่านข่าวใน usenet
  gaim     Instant messaging/IRC     โปรแกรมรับส่งข้อความ
  talk     Linux/Unix chat     คำสั่งรับส่งข้อความโต้ตอบ
  write     Send messages to a termainal     คำสั่งส่งข้อความไปยังจอภาพอื่น
  mesg     Prohibit talk/write     เปิด/ปิดการรับข้อความจากคำสั่ง write
  Audio and Video
  grip     Play CDs and rip MP3s     เล่นแผ่นซีดีเพลงและแปลงเป็นไฟล์ MP3
  xmms     Play audio files     เล่นไฟล์เสียงชนิดต่างๆ
  cdparanoia     Rip audio     แปลงแทร็กเพลงให้เป็นไฟล์
  audacity     Edit audio     ปรับแต่ง/แก้ไขไฟล์เสียง
  xcdroast     Burn CDs     บันทึกข้อมูล/แทร็กเสียงลงแผ่นซีดี