รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

เว็บไซต์ Landing Page คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

  เว็บไซต์ Landing Page คืออะไร?
  เว็บไซต์ Landing Page คือ หน้าเว็บไซต์ที่คนเข้ามาถึงเป็นหน้าแรก โดยออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการบอกให้ผู้เข้าชม ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร และต้องการให้ผู้เข้าชมคล้อยตามไปในเนื้อหานั้นๆ ซึ่งหน้า Landing Page ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหน้า Home แต่เป็นหน้าเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นสำหรับใช้ขายของเพียงอย่างเดียวก็ได้เช่นกัน

   

  ประโยชน์ของเว็บไซต์ Landing Page
  1. ใช้ในการแนะนำหน้าเว็บไซด์ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ทำความรู้จัก ว่าเราคือใคร ให้บริการในด้านไหน อย่างไรบ้าง

  2. เพิ่มแรงจูงใจในการซื้อให้กับลูกค้า ใช้เชิญชวนให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการได้   

  3. เพิ่มฐานลูกค้าได้ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบฟอร์มข้อมูลที่กำหนด เช่น ชื่อ, อีเมล เป็นต้น  เพื่อใช้ข้อมูลในส่วนนี้ติดต่อลูกค้า หรือใช้ในการนำเสนอโปรโมชั่น และอื่นๆ


  หลักการสร้างเว็บไซต์ Landing Page ที่ดี
  1. มีเนื้อหาที่ชัดเจน ตรงกับคำค้นหา


  2. ห้ามยัดเนื้อหาทุกๆ อย่างไว้ในหน้าเดียวแต่ให้ใส่ link แทน


  3. ต้องมี link
  Call To Action ที่จะทำให้เกิดการซื้อเสมอ


  4. หน้า
  Landing Page ควรติดตั้งโค๊ดติดตามเพื่อดูพฤษติกรรมลูกค้า


  5. เนื้อหาและรูปภาพต้องสามารถสรุปใจความและสื่อความหมายถึงสินค้าหรือบริการแบบเข้าใจง่าย