รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การพัฒนา Java Project ด้วย Spring Boot ตอนที่ 1 - เริ่มสร้าง Spring Boot Project

  การเริ่มสร้าง Spring Boot Project มีหลายวิธี อยู่ที่ความชอบและความถนัดของแต่ละคน
  1. สร้างจาก Spring CLI
  2. สร้างจาก IDE STS
  3. สร้างจาก IDE Intellij
  4. สร้างจาก Spring Initializr

  วิธีที่ง่าย และเป็นที่นิยมที่สุด คือ การสร้าง Project จาก Spring Initializr ซึ่งเพียงแค่เปิด Web Browser ก็สามารถสร้าง Spring Boot Project ได้แล้ว

  ขั้นตอนการสร้าง Spring Boot Project ด้วย Spring Initializr
  1. เปิด Browser เข้าไปที่ http://start.spring.io จะเป็น Form เพื่อให้เลือก option ต่างๆ
  2. เลือก Build Tool ที่จะใช้งาน ซึ่งมีให้เลือก ​2 อย่างคือ Maven กับ Gradle สิ่งที่แตกต่างระหว่าง Maven กับ Gradle คือ Maven จะใช้ภาษา XML เป็นตัว configuration ส่วน Gradle จะใช้ภาษา Groovy
  3. เลือก Version ที่ต้องการใช้งาน  แนะนำให้เลือกตัวที่ไม่มีวงเล็บ (SNAPSHORT) เพราะมันคือเวอร์ชั่นที่ยังไม่พร้อมใช้งานยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาปรับปรุงอยู่
  4. ใส่ Group ซึ่งปกติจะเป็น com.example เป็นค่า default จริงๆ แล้วมันคือ package ที่จะใช้งานสำหรับ Project  ของเรา
  5. ใส่ Artifact หรือก็คือชื่อ Project ของเรา เมื่อเรา Build Project มันจะสร้างไฟล์ Jar ตามที่กำหนดไว้ใน Artifact
  6. เลือก ​Dependencies ที่ต้องใช้ โดยพิมพ์ keyword ที่ต้องการมันจะ Auto Suggest ให้เราเลย
  7. กดปุ่ม Generate Project มันจะทำการสร้าง Project และ Download Zip ตามชื่อที่เราใส่ไว้ในชื่อ Artifact
  8. เมื่อเปิด zip ไฟล์จะเห็นโครงสร้าง Project
  9. จากนั้นเราสามารถเปิด project ด้วย​ IDE ต่างๆ ได้เช่น Eclipse , Netbeans , Intellij Idea