รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Digital Disruption สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ !!!

  Digital Disruption คืออะไร?
  Digital Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ ทำให้คำว่า “Disruotion” ถูกนำมาใช้กับตัวผลิตภัณฑ์และบริการ

  ธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ธุรกิจที่ตามไม่ทัน Digital Disruption โดยส่วนใหญ่มักเป็นธุรกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี จนทำให้ธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถจับทิศทางของเทคโนโลยีได้ก่อน เข้ามาแทนที่ธุรกิจเดิม ๆ

  Digital Disruption เกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำธุรกิจ
  เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์มือถือ Smart Phone กันอย่างแพร่หลายทำให้ Trend หรือ พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป การรับข้อมูลข่าวสาร ก็เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย

  Digital Disruption จึงเป็นสิ่งที่ทุกแวดวงต่างต้องพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นแวดวงอุตสาหกรรม ธุรกิจ แม้กระทั่งการศึกษา การ Disrupt อยู่รอบตัวเราและพร้อมจะเข้ามาส่งผลกระทบกับตัวเราทุกขณะ คุณสามารถเลือกได้ว่า เป็น ผู้ถูก Disrupt หรือจะเป็น Disruptive Challenger เพราะฉะนั้นการที่คุณมีกลยุทธ์ที่หลากหลาย จะเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเหนือคู่แข่ง ลองศึกษาเกี่ยวกับ Inbound Marketing การตลาดแบบดึงดูด ดูซิ!! ถ้าหากคุณอยากเป็นผู้นำทุกด้านของการทำการตลาด