รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

SEO กับการทำ Canonical Tag คืออะไร?

  การใส่ Canonical tag เอาไว้ที่เว็บ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ Google มองว่าเว็บเรา Duplicate content กันเองภายในเว็บ ซึ่งจะทำให้โอกาสในการค้นหาเจอใน Google ก็จะน้อยลงเช่นกัน ดังนั้นการใช้ Canonical Tag จะเป็นการแจ้ง Google ว่าหน้าเว็บเราหน้าไหนมีลักษณะคล้ายๆ กัน ซึ่งการใช้จะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเว็บเราดีขึ้น เมื่อ Google ทราบถึงข้อมูลนี้

  วิธีการใช้ Canonical
  คือให้วาง Tag  นี้พร้อม URL ของหน้าเป้าหมายในส่วน <head> ... </head> ของ HTML เช่น
  <head>
  <link rel="canonical" href="http://www.softmelt.com/" />
  </head>

  ข้อควรระวัง
    - หน้าที่ติด Canonical Tag เป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้า Origianal ส่วนในหน้า Origianal ไม่ต้องทำอะไร
    - URL ที่เขียนใน Canonical Tag ต้องเป็น URL ของหน้า Origianal เท่านั้น
    - ห้ามวาง Canonical ซึ่งมี URL เดียวกันในทุกหน้าของเว็บไซต์
    - ห้ามมี Canonical มากกว่า 1 tag ในหน้า HTML เดียวกัน
    - ระวังเรื่อง Absolute URL (แบบเต็ม) และ Relative URL (แบบย่อ) ที่ใช้ใน Canonical
    - อย่าใส่ Canonical ในหน้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย เพราะจะทำให้หน้านั้นไม่แสดงในผลการค้นหา
    - อย่าวาง Canonicalในส่วน <body> ... </body>