CSS3 และ HTML5 วิธีเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด !!!

ก่อนที่เราจะเลือกใช้ HTML ในหน้าเอกสารของเรานั้น เราต้องรู้ก่อนเป็นอันดับแรกว่า เนื้อหาที่เรากำลังเขียนอยู่นั้น มันประกอบไปด้วยการแสดงผลแบบไหนบ้าง เช่น แบ่งกลุ่ม Layout ไหม แสดงผลเป็น List ด้วยหรือไม่ มี Form กี่อัน มีตารางหรือเปล่า แทรกรูปภาพตรงไหน

ซึ่งการคิดแยกแยะตามย่อหน้าข้างต้นนั้น ภาษา HTML มี tags เอาไว้จัดการกับเนื้อหาที่แตกต่างกันทั้งหมด เพราะฉะนั้น เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษา HTML ก่อนเป็นอันดับแรก แยกแยะให้ออกก่อนว่า จะใช้ Element ใด ตรงไหน ไม่ใช่ <div> แหลก

แยกให้ออกว่า อะไรคือ CSS และ อะไรคือ HTML เอามาใช้ร่วมกันยังไง

ผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษาการเขียน CSS โดยส่วนมากแล้วมักจะสับสนว่าสองภาษานี้มันต่างกันตรงไหน ยิ่งทุกวันนี้คำว่า CSS ติดปากเป็นคำเรียกขานรวมเหมาทั้งคนเขียน HTML เข้าไปด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่

HTML คือ ภาษาโครงสร้าง ไม่มี HTML เราก็ไม่รู้จะเขียน CSS ไปจัดการกับอะไร นอกจากจะไปเขียนจัดการกับ XML หรือภาษาอื่นๆ ที่อนุญาตให้ CSS จัดการได้ แต่ในที่นี้เราพูดถึง HTML

CSS คือภาษาที่เอาไว้ทำให้ HTML แสดงผลให้สวยงามตามท้องเรื่องในอุปกรณ์ต่างๆ (User Agents)

เพราะฉะนั้น ทั้งสองภาษาจึงควบคู่กันไป

เริ่มศึกษา HTML อย่างมีหลักการ

ผมคงไม่สามารถขอให้ทุกๆ คนเข้าไปอ่านวีธีการเขียน HTML หรือ หลักการของภาษา HTML ใน W3C ได้ทั้งหมด ซึ่งที่ที่สามารถศึกษาได้เป็นอย่างดีก็คือ เว็บของ W3C อยู่วันยังค่ำ 

โดยเราควรเริ่มจากเรียนรู้ว่า HTML5 มีพฤติกรรมข้อมูลอยู่ 7 ประเภท และกลุ่ม Element อยู่ 15 หมวดหมู่ โดย 7 ประเภทของ HTML5 นั้นเอาไว้แยกแยะรูปแบบการวางโครงสร้างของเอกสาร ส่วน 15 หมวดหมู่นั้น เอาไว้จัดการกับเนื้อหาแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น <article> เราต้องบอกได้ว่า tag <article> นั้น อยู่ในหมวดหมู่ Sections (จาก 15 หมวดหมู่) ซึ่งมีพฤติกรรมข้อมูล เป็น Flow content และ Sectioning content (จาก 7 ประเภท)

เมื่อมองย้อนกลับไปยัง XHTML การแยกแยะหมวดหมู่ของภาษา ไม่ได้แยกเหมือน HTML5 เพราะ XHTML นั้นถือเอาการวางโครงสร้างเอกสารเป็นหลัก XHTML จะแยก Element ออกตาม Modules ซึ่งแต่ละ Module นั้นจะดูจากการใช้งาน เช่น Text Module มีอะไรบ้าง หรือ List Module มีอะไรบ้าง หรือ Form Module มีอะไรบ้าง (ทั้งหมดประมาณ 17 Modules) แล้วค่อยไปเจาะจงอีกทีว่า ค่าพื้นฐานแสดงผลแบบไหน แล้วมีกฎการใช้งานยังไง ซึ่งจะสวนทางกับ HTML5 เพราะ HTML5 นั้นวางกฎการใช้งานตามประเภทมาก่อน เพื่อที่จะแยกแยะรูปแบบการเขียนทีหลัง

หมวดหมู่ Elements ของ HTML5

The Root Element
    html
Document metadata
    head, title, base, link, meta, style
Scripting
    script, noscript
Sections
    body, section, nav, article, aside, h1-h6, hgroup, header, footer, address
Grouping contents
    p, hr, pre, blockqoute, ol, ul, li, dl, dt, dd, figure, figcaption, div
Text-level semantics
    a, em, strong, small, s, cite, q, dfn, abbr, time, code, var, samp, kbd, sub, sup, i, b, mark, ruby, rt, rp, bdo, span, br, wbr
Edit
    ins, del
Embedded content
    img, iframe, embed, object, param, video, audio, source, canvas, map, area
Tabular data
    table, caption, colgroup, col, tbody, thead, tfoot, tr, td, th
Forms
    form, fieldset, legend, label, input, button, select, datalist, optgroup, option, textarea, keygen, output, progress, meter
APIs for the text field selections
Interactive

    details, summary, command, menu
Link and link type
Common idioms without dedicated elements
Matching HTML elements using selectors


หัวใจสำคัญของการศึกษา HTML5 สำหรับทำเว็บ ให้เน้นทำความเข้าใจ 3 หมวดหมู่หลักนี้ก่อนครับ Sections, Grouping content และ Text-level Semantics หลังจากนั้น ค่อยขยับขยายไปหาอีก 12 หมวดหมู่ที่เหลือ

กฎการใช้งาน HTML5 Elements แยกตามพฤติกรรม

เมื่อเรารู้แล้วว่า Elements แต่ละตัว อยู่ในหมวดหมู่ไหน ขั้นต่อไป ให้ตามไปดูพฤติกรรมของเหล่า Element นั้นๆ คำว่า พฤติกรรมของเหล่า Element นั้นคืออะไรหรือ เอากันง่ายๆ ว่ากันซึ่งๆ หน้า คือ สิ่งที่จะบอกว่า “เราสามารถเขียน tag A เข้าไปใน tag B ได้หรือไม่” เพราะในภาษา HTML5 นั้น มีกฎเกณฑ์ควบคุมเอาไว้หมดแล้วครับ โดยที่ทั้ง 7 พฤติกรรมนั้น มีประมาณนี้

    Metadata content คือ กลุ่มของ Elements ที่เอาไว้ตั้งค่าหรือบอกพฤติกรรมหลักของเอกสาร  หรือเอาไว้แสดงความสัมพันธ์กับเอกสารอื่นๆ มี base, command, link,meta, noscript, script, style, title
    Flow content โดยกฎพื้นฐาน Element เกือบทั้งหมดของ HTML5 นั้นมีพฤติกรรมเป็น Flow content อยู่แล้ว ข้อสำคัญที่สุดคือ ห้ามมี tag เปล่า
    Sectioning content คือ กลุ่มที่เอาไว้แสดงรูปแบบความเป็นหน้าเอกสาร มี article, aside, nav, section
    Heading content คือ กลุ่มที่เอาไว้บอกการเป็น “หัวข้อ” โดยหลักๆ แล้วเอาไว้ใช้ร่วมกับ Sectioning content โดยมี h1-h6 และ hgroup
    Phrasing content คือ หน่วยที่ติดต่อโดยตรงกับ “ตัวหนังสือ” หรือ Element ที่เป็น Phrasing content ด้วยกันเอง หรือ ถ้าอยากจำให้ง่าย มันคือ “inline element” ตามแบบฉบับของ XHTML นั่นเอง ห้ามเอา Phrasing content ไปเขียนครอบ Element ใดๆ ที่ไม่ใช่ Phrasing content โดยเด็ดขาด เช่น อย่าเอา span ไป ครอบ aside หรือ อย่าเอา em ไปครอบ section
    Embedded content คือ กลุ่มที่เอาไว้ แทรกเนื้อหาที่เป็น Media ทั้งหลาย หรือแทรกเนื้อหาจากแหล่งอื่น มี audio, canvas, embed, iframe, img, math, object, svg, video
    Interactive content คือ กลุ่มของ Element ที่ทำหน้าที่ ปฏิสนธิกับผู้ใช้โดยตรง เช่น ปุ่มกดต่างๆ ส่วนมากจะอยู่ในหมวดหมู่ของ Form และ tag <a> ถือเป็น Interactive content ด้วย

โดยใน HTML5 Element ใดๆ นั้น สามารถมีพฤติกรรมได้มากกว่า 1 อย่าง ดั่งเช่น <article> ที่ผมยกตัวอย่างมาไว้ก่อนหน้า ซึ่งมีพฤติกรรมเป็นทั้ง Flow content และ Sectioning content
 
ขั้นตอนการเรียนรู้ CSS3

CSS3 แตกต่างไปจาก CSS2 แบบยกเครื่อง การเริ่มต้นเรียนรู้จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปด้วย ใน CSS3 นั้น ระบบการทำงานแต่ละอย่างจะถูกแยกออกมาเป็น Module เดี่ยวๆ ของใครของมัน รวมไปถึง Selectors ของ CSS3 เองด้วย ใน CSS2 Selectors นั้น W3C ได้รวมเอา Selectors เป็นองค์ประกอบหลักของการเขียน CSS ใน ทุกๆ Models (CSS2 เรียก Model ส่วน CSS3 เรียก Module)

CSS3 นั้นแยกเนื้อหาออกเป็น Modules ซึ่งในแต่ละ Module นั้นจะมี CSS Properties และ Values เพื่อใช้ในการควบคุมการแสดงผล ของ HTML โดยสื่อสารผ่าน Selectors

ใน CSS3 ทาง W3C ได้ยกเรื่องของ Selectors ออกมาเป็น CSS Selectors Module Level 3 ซึ่งถือเป็น Module แรกสุดของ CSS3 ที่ประกาศเป็นสถานะ PR (Proposed Recommendation) แต่ในขณะเดียวกัน CSS2.1 ยังอยู่ในสถานะ CR (Candidate Recommendation) อยู่เลยครับ

CSS3 Modules ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ก่อนเมื่อมีเวลา

    CSS Selectors
    CSS Background and Borders
    CSS Color
    CSS Fonts
    CSS Basic Box model
    CSS Multi-column layout
    CSS 2D Transformations
    CSS Transitions
    CSS Animation
    CSS Basic user interface
    CSS Values and Units

ตัวอย่างการเริ่มต้นศึกษาก็เช่น CSS Basic Box Model คืออะไร และมันมีอะไรบ้าง

ส่วนประกอบ (Properties) ของ Module นี้ มีอะไรบ้าง คือคำถามหลักที่เกิดขึ้น เมื่อเราได้ยินคำว่า “Box Model” ให้จดจำเอาไว้ว่า มันมีประมาณนี้


    ประเภทของ Box
        Display
        Block-Level
        Run-in การสั่ง run-in นั้น กระทำก็ต่อเมื่อ เราต้องการเอา Element ที่เป็น formattedBlock มาเรียงต่อกันกัน ให้สั่ง display: run-in;
        Compact
    Padding
    Margin ซึ่ง Margin แยกออกเป็น 2 แบบ
        Margin properties ปรกติ
        Collapsing Margins ใน Collapsing นี้ มันจะอยู่ใน <table>
    Width และ Height
    min-width, min-height, max-width, max-height
    กฎการคำนาณ ความกว้าง สูงและ margins
    Float
    Overflow
    Visibility


    * หมายเหตุ คำถามต่อมา หลายคนคงอยากถามว่า แล้วไอ้ Element ของ HTML5 ที่มันเป็น Block element มันมีอะไรบ้างหละ? วิธีการจดจำ ให้มองไปที่ หมวดหมู่ของ HTML5 ในส่วนของ Sections และ Grouping Contents


เมื่อเรารู้ว่า HTML Element ที่เรากำลังสั่งงานอยู่นั้น คืออะไร เราก็สามารถที่จะใช้ Properties สั่งงานได้ถูกต้อง เช่น เช่น เราต้องการสั่งงาน <aside> ซึ่ง tag <aside> นั้นถือเป็น formattedBlock Candidate สามารถที่จะใช้ Properties ต่างๆ ที่เป็นของ Basic box model นั้น สั่งงานได้เลย


การสังเกตว่า Element ไม่มีคุณสมบัติเป็น Block Element ให้จดจำง่ายๆ คือ HTML5 เกือบทุกตัวที่มีพฤติกรรมเป็น Phrasing content โดยถ้าเราอยากให้ Elements เหล่านี้ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลเป็น Block และสามารถใช้ Box model properties สั่งงานได้อย่างสมบูรณ์ เราสามารถทำได้โดย สั่งให้ Element นั้นๆ display เป็น block ก่อนได้ เช่น ถ้าเราต้องการสั่งงาน <abbr> ให้แสดงผลแบบ <footer> ให้ได้ เราสามารถเขียนได้ ประมาณนี้
abbr {display: block;} หลังจากสั่ง display เป็น block แล้ว เราก็สามารถใช้ properties อื่นๆ ที่สามารถใช้ได้กับ Block element โดยตรง


ง่ายๆ สำหรับหลักการ ในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบคือ ให้มุ่งไปที่ Modules ต่างๆ ของ CSS3 ก่อน แล้วจดจำ Properties ที่มีอยู่ให้ได้ รวมถึงใช้ Values ให้เป็น

ปฏิวัติงานรับทําเว็บไซต์ ฉีกทุกข้อจำกัด ไอเดียเฉียบล้ำนำสมัย ดีไซน์ก้าวกระโดด เพราะดีไซน์บ่งบอกถึงตัวตน พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ในราคาไม่แพง คุ้มค่า รับทำเว็บไซต์ ให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รองรับติดอันดับ GOOGLE

Iphone

วิสัยทัศน์พันธกิจ รับทำเว็บไซต์

“Professional Standard” คือคำที่ทีมงานใช้ในการสื่อสารและยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน หลายปีที่ผ่านมาเราได้รับทั้งคำชื่นชมต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลงานและงานบริการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้พัฒนาและ ส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “งานคุณภาพสูง เหนือความคาดหมาย” และ “ตรงต่อเวลา” ให้กับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ให้ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้า จึงได้สร้างทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มาบริการธุรกิจคุณ

ขั้นตอน รับทำเว็บไซต์

เราไม่ได้แค่ รับทำเว็บไซต์ ตาม Site Map ที่ลูกค้าต้องการ แต่นี่คือ ขั้นตอนและขบวนการทำงานเกี่ยวกับ WEB Development ของเราทั้งหมด
รับทำเว็บไซต์
1.

Requirement (เก็บข้อมูลสำหรับ รับทำเว็บไซต์)

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการทำเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับดีไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ที่ตรงใจธุรกิจของท่านมากที่สุด และนอกจากนี้ทางเรามีความยินดีที่ จะออกพบท่านนอกสถานที่ หากลูกค้า ต้องการพบกับทีมงานเพื่อขอคำปรึกษา สำหรับรับทำเว็บไซต์

2.

DESIGN (ออกแบบเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร)

รับทำเว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การจดจำธุรกิจ ด้วยทีมงานคุณภาพ มีผลงาน ออกแบบเว็บ มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณจะได้รับบริการ ที่ตรงใจคุณที่สุด กับดีไซน์ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ ตรงใจลูกค้ามากที่สุด เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

3.

HTML & CSS (รับทำเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่)

สร้าง Prototype หน้าหลัก และหน้าย่อยต่างๆ ของเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงหน้าจอที่จะแสดงบนมือถือหรือแท็บเล็ต ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการ รับทำเว็บไซต์ Web Responsive และ Web Parallax มาผสมผสานกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และประสบความสำเร็จ ในสายงานธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ ดีไซน์หรู คุณภาพดี

4.

CMS (รับทำเว็บไซต์ พร้อมออกแบบระบบหลังบ้าน)

พัฒนาระบบบริหารและจัดการหลังบ้าน สำหรับทีมทำงาน พร้อมเชื่อมต่อกับ Front Office ด้วยระบบจัดการข้อมูล รับทำเว็บไซต์ ใช้งานง่ายที่สุด ดีที่สุด ครบที่สุด ทรงพลังที่สุด เพื่อให้รองรับและตอบสนอง ต่อการใช้งานในธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ สวยเด่นสะดุดตา โดยทีมงาน รับทำเว็บไซต์ มากประสบการณ์

5.

SEO (รับทำเว็บไซต์ รองรับติดอันดับ Google)

เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ติดอันดับในผลการค้นหา ของ Search Engine เช่น Google รับทำเว็บไซต์ ปรับแต่งโครงสร้าง และหน้าเว็บไซต์ให้รองรับกับ seo สามารถเจาะ หรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง มีความแม่นยำ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้า ของธุรกิจโดยตรง

6.

SUPPORT (ให้คำปรึกษาหลังการ รับทำเว็บไซต์)

หลังจากทำการ รับทำเว็บไซต์ ให้กับลูกค้าจนแล้วเสร็จ ทางทีมงานยังมีบริการให้คำปรึกษาหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่มีปัญหา หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บ หรือต้องการพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมในวันข้างหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอคำแนะนำ รับทำเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา

ลูกค้าบางส่วนของเรา รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีคุณภาพเห็นผลจริง รับทำเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจ SME รับทำเว็บไซต์ ใช้ต่อยอด ในเชิงธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมือใหม่ อีกระดับของ รับทำเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ รับทำเว็บไซต์ สวยโดดเด่น

ลูกค้า รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

samuiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ajthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

sukhothaiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

leadertrade.net
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

tmill.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

procleanth.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

bistecthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : ร้านอาหาร ไหมไทย

ร้านอาหาร ไหมไทย

maithaibenicia.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

filtervision.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

tratairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

functioninter.com

สนใจใช้บริการ รับทำเว็บไซต์ กับบริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด? ส่ง ข้อความ

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ทำเว็บขายของ, ร้านค้าออนไลน์

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์เพื่อเตรียมต้อนรับ AEC กับเว็บไซต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในยุคของโลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ไม่ต้องลงทุนสูง อีกระดับการเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ด้วยตัวคุณเอง ในราคาไม่แพง คุ้มค่า เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ตรงใจธุรกิจของคุณ

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

Google Cloud Platform คือ บริการ Cloud Services รูปแบบหนึ่งของ Google ที่มีผลิตภัณฑ์และบริ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

Kubernetes หรือ k8s เป็นซอฟต์แวร์ open source สำหรับใช้จัดการและควบคุม container ที่ทำงาน...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

GitLab Container Registry คือ เป็น feature หนึ่งของทาง GitLab เอาไว้ใช้สำหรับเก็บ containe...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

Docker นั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

เนื่องจากในการพัฒนา application สมัยก่อนทุก application จะใช้ environment เดียวกันซึ่งเป็น...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การทำ CI ใน Gitlab CI นั้น จำเป็นต้องสร้างไฟล์ .gitlab-ci.yml ไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจ็คซะก่อ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

Firebase Hosting คือ ส่วนหนึ่งของบริการ Google Firebase สำหรับใช้ทำเป็น Web Hosting ที่ให้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

Ionic Framework คือ Framework ที่ช่วยให้พัฒนาแค่ครั้งเดียวแต่เราสามารถ Build ให้ออกมาใช้งา...

อ่านต่อ

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ เพิ่มโอกาสในการขาย ให้ธุรกิจก้าวนำคู่แข่ง รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ มีเว็บไซต์สวยงามน่าเชื่อถือ ด้วยทีมงานคุณภาพ ผลงานกว่าพันผลงาน รับทำเว็บไซต์ ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ

รับทำเว็บไซต์ ทุกพื้นที่ ทั่วกรุงเทพฯ รับทำเว็บไซต์ รามคำแหง มีนบุรี บางกะปิ รับทำเว็บไซต์ ทวีวัฒนา ดอนเมือง สายไหม รับทำเว็บไซต์ บางขุนเทียน คลองสามวา ประเวศ รับทำเว็บไซต์ สะพานใหม่ สุขุมวิท เกษตร รับทำเว็บไซต์ รามอินทรา วังทองหลาง บางเขน รับทำเว็บไซต์ ลาดพร้าว คลองจั่น นวมินทร์ รับทำเว็บไซต์ สุขุมวิท ห้วยขวาง คลองเตย รับทำเว็บไซต์ พญาไท สาทร ดินแดง ทำเว็บไซต์ ปทุมวัน ราชเทวี รับทำเว็บไซต์ บึงกุ่ม บางนา ภาษีเจริญ ยานนาวา รับทำเว็บไซต์ จตุจักร ตลิ่งชัน สะพานสูง สวนหลวง

ติดต่อ รับทำเว็บไซต์

บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด :
1294 ห้อง 3 (เอ) ชั้น 3 ถนนสุทธิสาร วินิจฉัย ซอยอุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone : 086-394-0954
Email : sales@softmelt.com
Line ID : softmelt

กรุณากรอกข้อมูล และหัวข้อ ที่ท่านสนใจทำเว็บไซต์ ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง