รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

[Node.js ตอนที่ 3] การสร้าง Node Module ขึ้นใช้เอง

  จากบทความที่แล้วได้แสดงให้เราทราบถึงการติดตั้งและเรียกใช้งาน npm package ของผู้อื่น ส่วนในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการนำ npm package ของตัวเองขึ้นไปยัง npmjs.com เพื่อให้คนอื่นเรียกใช้ package ของเรากันบ้าง ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้

  การสร้าง Node package Module ขึ้นใช้เอง

  -1. สร้างไฟล์ index.js ไว้ที่ c:/nodejs/myNodejsModules/index.js

  -2. เปิด CMD หรือ terminal แล้วพิมพ์

      cd c:/nodejs/myNodejsModules/

  -3. พิมพ์ npm init เพื่อสร้างไฟล์ package.json


      ในขั้นตอนสร้างไฟล์ package.json จะมีค่าที่สำคัญที่ต้องกรอก คือ entry point ซึ่งใช้ระบุชื่อไฟล์ที่เก็บ code การทำงานของ npm package ของเรานั้นเองครับ ซึ่งในที่นี้เราจะตั้ง entry point เป็น index.js
     
  -4. เขียน code ภายในไฟล์ index.js ดังนี้ครับ
      
      module.exports = {
          name: 'Filmier',
          hello: function(msg) {
              return "Hello "+msg;
          }
      };

  -5. สร้างไฟล์ greeting.js ไว้ที่ c:/nodejs/myNodejsModules/greeting.js

  -6. เขียน code ภายในไฟล์ greeting.js ดังนี้ครับ

      var greeting = require('./index.js');
      console.log(greeting.hello('Bob'));
      console.log('Hi ' + greeting.name);

  -7. พิมพ์ node c:/nodejs/myNodejsModules/greeting.js เพื่อสั่งไฟล์ greeting.js ทำงาน

      node c:/nodejs/myNodejsModules/greeting.js

  -8. จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

      Hello Bob
      Hi Filmier

  จากขั้นตอนที่ผ่านมาจะเห็นว่าการสร้าง Node package Module นั้นไม่ยากเลย แล้วสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราต้องสร้าง Node package Module ขึ้นเอง เหตุผลก็คือ เราสร้าง Node package Module ขึ้นเองเพื่อใช้เก็บชุดคำสั่ง function หนึ่งๆ ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในหลายๆ ไฟล์ หรือหลายๆ ส่วนของ code เราและยังสะดวกในการจัดการ code อีกด้วย มันก็จะเหมือนกับที่เราสร้าง class ไว้ใช้ใน OOP

  การ publish npm package ขึ้น npmjs.com


  -1. สร้าง account โดยเปิด CMD หรือ terminal แล้วพิมพ์

      cd c:/nodejs/myNodejsModules/

  -2. พิมพ์ npm adduser

      npm adduser
      Username: <your_usrname>
      Password: <your_password>
      Email: (this IS public) <your_email>@<domain.com>
      Logged in as <your_username> on https://registry.npmjs.org/.
      (Logged in as ... แปลว่า log in สำเร็จแล้ว)

      อย่าลืม login email เพื่อทำการ verify account ของเราก่อนน่ะครับ ไม่อย่างนั้นจะ publish package ไม่ผ่าน

      สำหรับคนที่เคยมี account อยู่แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยคำสั่ง npm login

      npm login
      Username: <your_usrname>
      Password: <your_password>
      Email: (this IS public) <your_email>@<domain.com>
      Logged in as <your_username> on https://registry.npmjs.org/.

  -3. publish package โดยพิมพ์
      
      npm publish

  เท่านี้ package ของเราก็ขึ้นไปยัง npmjs.com ให้คนเรียกใช้แล้วน่ะครับ