รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

[Node.js ตอนที่ 2] การติดตั้ง และเรียกใช้งาน Node Module Package

  Node Module Package คืออะไร?

    Node Module Package หรือเรียกว่า npm เป็นเครื่องมือที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับ nodejs ซึ่ง npm มีหน้าที่ช่วยจัดการโมดูล javascript หรือ library javascript ช่วยให้เราไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมเองทั้งหมด เพี่ยงแค่หา module library javascript ที่เราต้องการผ่าน Node Module Package โดย module library javascript สามารถค้นหาได้ที่เว็บ npmjs.com ครับ

  หน้าที่หลักๆ ของ npm 

    - สร้างไฟล์ package.json เพื่อเริ่มทำโปรเจคบน Node

    - ดาวน์โหลด module หรือ Lib ลงมาในเครื่อง หรือลงมาในแต่ละโปรเจค

    - Uninstall module ที่เราต้องการลบออกจากเครื่อง หรือลบออกจากโปรเจค

    - อัพเดท module อัตโนมัติ

    - อัพโหลด module ของเราให้คนอื่นสามารถใช้ได้
   
  คำสั่งใช้งาน npm 

  1. npm init ใช้สำหรับเริ่มสร้างโปรเจค โดย npm จะสร้างไฟล์ package.json ให้โดยอัตโนมัติ

  โดยไฟล์ package.json ทําหน้าที่เป็น Meta data ให้กับโปรเจคเราเพื่อคอยบอก npm ว่าให้ทํางานยังไง เช่น โหลด dependencies ตัวไหน ในโหมดสําหรับ develop หรือ production 


  2. npm install ใช้สำหรับติดตั้ง module library javascript เช่น

    npm install cli-color -save

  เป็นการสั้งให้ npm ทำการดาวน์โหลด module cli-color ซึ่งเป็น module ที่ใช้ในการจัดการสีตัวหนังสือบนหน้า console มาติดตั้งไว้ในโปรเจค โดยจะถูก download ไปเก็บไว้ที่ nodue_modules folder ภายใต้โปรเจคนั้นๆ

  3. npm update ใช้ update modules library javascript

  4. npm uninstall ใช้ลบ  module library javascript ออกจากโปรเจค

    npm uninstall cli-color

  5. npm version ใช้สำหรับดูว่า npm และ node เราใช้ version อะไร

  6. npm list ใช้สำหรับดูรายชื่อ modules library javascript ทีได้ทำการติดตั้งไว้

  7. npm start ใช้สั่งเริ่มต้นโปรแกรม

  การติดตั้ง และเรียกใช้งาน modules library javascript

  1. สร้างไฟล์ app.js ไว้ที่ c:/test/app.js

  2. เปิด CMD หรือ terminal แล้วพิมพ์


    cd test

  3. พิมพ์ npm init เพื่อสร้างไฟล์ package.json


  4. พิมพ์ npm install cli-color เพื่อติดตั้ง module cli-color

  5. เขียน code ภายในไฟล์ app.js ดังนี้ครับ

   
  var clc = require('cli-color');

    console.log(clc.red('Test'));

  6. 
  พิมพ์ node c:/test/app.js เพื่อสั่งไฟล์ app.js ทำงาน

   
  node c:/test/app.js

  7. จะได้ผลลัพธ์ดังนี้