รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การติดตั้ง Docker ?

  ถึงตอนนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะทราบถึงขอดีของ Docker กันแล้วน่ะครับ ว่าเพราะอะไรในปัจจุบันถึงนิยมใช้งาน Docker กัน ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการติดตั้งเจ้าตัว Docker นี้กันครับ
   
  การติดตั้ง Docker 

  1. โหลด Docker Toolbox เข้ามาในเครื่องเรา และติดตั้งตามที่หน้าจอบอกไว้ หลังจากติดตั้งให้เราเปิด Terminal ขึ้นมา พิมพ์คำสั่ง docker -v เพื่อเช็คว่า เรา Install ได้อย่างถูกต้อง ถ้าถูกต้องก็จะมีเลขเวอร์ชั่นขึ้นมา

  2. ตรวจสอบ IP ของ Host OS โดยพิมพ์คำสั่ง docker-machine ip เราก็จะได้ IP ของเครื่องที่เรารัน Boot2Docker เอาไว้

  3. สร้าง Container เพื่อรัน Web Server พิมพ์ docker run --name myProject -v /Users/softmelt/Desktop/myProject:/var/www/html/ php:7.0-apache

    - docker run คือ คำสั่งในการสร้าง Container ใหม่
    - –name myProject เป็นการตั้งชื่อ Container ตัวที่เราต้องการสร้าง
    - -v /Users/softmelt/Desktop/myProject:/var/www/html/ เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างเครื่องเรากับ Container โดย Content ใน /var/www/html/ ที่อยู่ฝั่ง Container มี Content ของ /Users/softmelt/Desktop/myProject ที่อยู่ฝั่งเครื่องของเราวางอยู่
    - php:7.0-apache คือ Image ที่เราต้องการติดตั้งลงใน Container โดยขั้นด้วย Colon (:) ระหว่างชื่อ Image และเวอร์ชั่น

  4. ตรวจสอบสถานะของ Container ที่เราสร้างได้โดยใช้คำสั่ง docker ps -a 

  5. สร้างไฟล์หน้าเว็บสำหรับทดสอบชื่อ index.php ไว้ใน /Users/softmelt/Desktop/myProject ภายในไฟล์เขียนคำสั่ง <?php echo "Hello World"; ?>

  6. เมื่อเห็นแล้วว่า Container ของเรารันเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าตาม IP Address ที่เราได้จากขั้นตอนที่ 2 มันก็จะขึ้น Hello World ตามที่เราพิมพ์ไว้ 

  7. พิมพ์คำสั่ง docker stop myProject เพื่อที่จะหยุดการทำงานของ Container ที่เราต้องการเมื่อไม่ได้ใช้งาน Container นั้น

  8. พิมพ์คำสั่ง docker start myProject เมื่อเราต้องการใช้ Container นี้อีกครั้ง

  9.พิมพ์คำสั่ง docker rm myProject เมื่อเราต้องการที่จะลบ Container นั้น