รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

ไขรหัสลับการทำ SEO ทำยังไงให้เว็บสู่หน้าแรกๆ ของ Google !!!

  SEO คือเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยเพิ่มปริมาณคนเข้าเว็บไซต์ สร้างความประทับใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นหากใครทำ SEO แล้วประสบความสำเร็จ ก็จะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างถล่มทลาย แล้วความลับของมันมีอะไรบ้าง เรามาดูกันเลยครับ

   

  “Search Engine Procedure” (SEP)

   

  SEP คือขั้นตอนหรือวิธีการทำงานของ Search Engine ดังนั้นก่อนทำ SEO เราต้องเข้าใจหลักการของ SEP เสียก่อน ซึ่งขั้นตอนการทำงาน SEP ของ Google มีขั้นตอนดังนี้

   

  1. Google Bot ออกไปเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต

  2. Google Bot นำข้อมูลที่ได้มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ Google ผ่าน “link” ที่เปรียบเหมือนถนนเชื่อมระหว่าง Google กับเว็บไซต์

  3. เมื่อผู้ใช้ Google ค้นหาสิ่งที่ต้องการ Google จะค้นในฐานข้อมูลว่า มีเว็บไซต์ไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา

  4. Google จัดอันดับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แล้วแสดงบนหน้าผลการค้นหา

   

  หลักเกณฑ์พิจารณาอันดับเว็บไซต์ของ Google

   

  1. "มีประโยชน์" เป็นเว็บไซต์ที่อ่านง่าย ค้นหาข้อมูลสะดวก

  2. "ใช้งานง่าย" เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ค้นหาต้องการ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และแก้ปัญหาได้

  3. "ปลอลภัย" มีความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่แหล่งซ่องสุมไวรัสหรือโทรจัน

   

   สรูป

    หลักเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์ของ Google ก็เกี่ยวของกับ “พันธกิจ” หรือเป้าหมายการดำเนินงานของ Google นั่นเอง สิ่งที่ Google ทำคือ Google จะหาเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลซึ่งคุณต้องการและเป็นเว็บคุณภาพด้วย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว ก็เป็นแก่นของหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเว็บไซต์ของ Google