รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Node.js คืออะไร ?

  Node.js คืออะไร ?

   

  JavaScript เดิมทีออกแบบมาให้ทำงานกับ HTML มีขอบเขตอยู่ใน Web Browser ผู้คนอยากให้ JavaScript ทำงานนอก Web Browser ได้เพื่อเพิ่มความสามารถของมัน จึงมีคนคิดค้นสร้างสิ่งที่เรียกว่า Node

   

  Node ใช้เป็น Runtime สำหรับ JavaScript ทำให้เมื่อติดตั้ง Node ลงไปในระบบต่างๆ แล้ว JavaScript สามารถทำงานได้ คล้ายกับ Java ที่มี Runtime ตามหลักการพัฒนาระบบที่ว่า Write once, run anywhere

   

  เนื่องจาก Node.js นั้นขึ้นชื่อในด้านความเร็วของการประมวลผล จึงทำให้ application ที่เขียนด้วย Node.js นั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมไปถึง application ที่จะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นด้วย

   

  Node.js เอาไปต่อยอดอะไรได้บ้าง ?

    - สร้าง Mobile App แบบข้ามระบบ iOS และ Android ได้ โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า PhoneGap/Cordova หรือ Ionic Framework
    - สร้างฝั่ง Web Server ก็ได้ โดยใช้ Framework อย่าง MEAN Stack หรือ Meteor

    - สร้างระบบฝั่ง IoT ก็ได้ โดยใช้ Particle ที่ชื่อเดิมคือ Spark JS, Cylon JS, หรือ Johny Five

   

  วิธีติดตั้ง Node.js

    - การจะนำ application ที่เขียนด้วย Node.js มาใช้งาน เราจะต้องติดตั้ง Node.js เสียก่อน download ได้ที่ https://nodejs.org
    - เลือก download แบบ installer เพราะขั้นตอนการติดตั้งจะไม่ยุ่งยาก

    - เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เราเปิด Command-line Interface(Command Prompt, Terminal) ขึ้นมา แล้วลองพิมพ์คำสั่ง node -v

    - หากเลขเวอร์ชันของ Node.js แสดงขึ้นมา ก็แปลว่าเราได้ติดตั้ง Node.js เรียบร้อยแล้ว