รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

REST และ SOAP คืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ?

  SOAP คืออะไร?

  SOAP ย่อมาจาก Simple Object Access Protocol ถูกกำหนดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1998 เป้าหมายเพื่อใช้ในตลาด enterprise โดยเฉพาะ SOAP นั้นต้องสร้างให้ application logic ออกมาเป็น service โดยเป้าหมายเพื่อเป็น protocol ใหม่ของการติดต่อสื่อสาร

   

  ข้อดี

  - สามารถทำงานอยู่บน protocol ใด ๆ ก็ได้
  - อธิบาย service ด้วย WDSL (Web Service Description Language)
  - มีความน่าเชื่อถือ เมื่อเกิดปัญหาสามารถทำการ retry ได้
  - สนับสนุนเรื่อง security อยู่แล้ว ทั้ง authentication, authorization และ การเข้ารหัสข้อมูล
   

  ข้อเสีย

  - ยากต่อการพัฒนา ทำให้ไม่เป็นที่นิยมสำหรับระบบ web และ mobile
  - สนับสนุนรูปแบบข้อมูล XML เพียงอย่างเดียว
  - เนื่องจากมันเป็น standard ทำให้มีข้อจำกัดเยอะ
  - เนื่องจากโครงสร้างมันมีหลายส่วนทำให้มี overhead สูง หรือ ต้องใช้ bandwidth สูงกว่า REST
   

  เมื่อไรถึงควรใช้ SOAP 

  - เมื่อต้องการจัดการ transaction เมื่อต้องทำงานกับหลาย ๆ ระบบ
  - เมื่อต้องการความเข้มงวดในการเชื่อมต่อระหว่าง client/server
  - เมื่อตัวอย่างเช่น Finacial service และ Telecommunication service
   
  ดังนั้นจึงไม่แปลกว่า ทำไมในองค์กรใหญ่ ๆ เหล่านี้ใช้ SOAP กันมาก
   

  REST คืออะไร?

  REST ย่อมาจาก Representational State Transfer ถูกกำหนดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2000 เป้าหมายเพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งในการออกแบบ open web technology โดยต้องการทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบของ resource ส่วนการกระทำต่าง ๆ เป็นไปตาม HTTP Verb หรือ HTTP Method (GET, POST, PUT, DELETE) และทำงานแบบ Stateless
   

  ข้อดี

  - ทำการอยู่บน HTTP และทำตามมาตรฐานของ HTTP จึงทำให้พัฒนาได้ง่าย
  - สนับสนุนรูปแบบข้อมูลมากมาย เช่น XML, JSON, Plain Text และอื่น ๆ อีกมากมาย
  - รองรับการขยายระบบได้ง่าย
  - มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
  - รองรับเรื่อง caching ข้อมูล
   

  ข้อเสีย

  - ทำงานได้เฉพาะ HTTP protocol เท่านั้น
  - ไม่มีเรื่องของ security และ reliability มาให้ในตัว ดังนั้นต้องทำเอง
  - รูปแบบข้อมูลที่ส่งไปมาระหว่าง client-server ไม่มีข้อจำกัดอะไรเลย
   

  เมื่อไรถึงควรใช้ REST

  - เมื่อต้องการลดขนาดของข้อมูล และ จำนวน bandwidth ที่ใช้งาน
  - เมื่อต้องการเมื่อทำงานอยู่บนระบบ web และ mobile ตัวอย่างเช่น Social media service, Web Chat service
   
  ดังนั้นจึงไม่แปลกว่า ทำไมระบบ web และ api ต่าง ๆ ผ่าน web จึงเป็น REST