รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

ทำไม PHP ถึงใช้ MySQLi แทน MySQL !!!

  MySQLi (MySQL Improved) คืออะไร
  MySQLi คือ ส่วนขยายมากจากฐานข้อมูล MySQL โดยถ้ากล่าวอย่างง่าย MySQLi คือ MySQL เวอร์ชั่นใหม่ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  การเลือกใช้ MySQLi ไม่มีผลต่อการ Query ของโปรแกรมเมอร์ หรือว่าการเข้าไปใน PhpMyAdmin แต่อย่างใด และในรีวิวของต่างประเทศ ก็มีการพูดถึงเรื่อง Security ที่เพิ่มขึ้นของ MySQLi ด้วยเช่นกัน ส่วนที่โดดเด่นขึ้นมาจากเดิมของ MySQLi ก็คือในเรื่องของการเรียกใช้คำสั่งในรูปแบบของ OOP

  คุณสมบัติของ MySQLi
    - เป็นแบบ object-oriented
    - สนับสนุนคำสั่ง prepared (ป้องกัน SQL Injection)
    - สนับสนุนหลายคำสั่งพร้อมกัน (multiple statements)
    - สนับสนุนคำสั่ง transactions
    - เพิ่มเติมการสนับสนุน debugging
    - เพิ่มเติมการสนับสนุนบน Server ต่าง ๆ

  ตัวอย่างคำสั่งของ MySQL

  mysql_connect(“localhost”, “root”, “root”);
  mysql_select_db(“db_name”);
  mysql_query(“SET character_set_results=utf8”);
  $sql=”SELECT name FROM member ORDER BY name”;
  $query=mysql_query($sql) or die(mysql_error());
  $row = mysql_fetch_array($query);
  echo $row[“name”];
  mysql_close();

  ตัวอย่างคำสั่งของ MySQLi

  $mysqli = new mysqli(“localhost”,”root”,””,”db_name”);
  $mysqli->set_charset(“utf8”);
  $sql = “SELECT * FROM member
  $query = $mysqli->query($sql);
  $row = $query->fetch_array();
  $query->close();
  echo $row[“name”];
  $mysqli->close();