รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

GNU GPL License คืออะไร?

  ซอฟต์แวร์ที่ให้ไปพร้อมกับซอร์สโค้ด

  ซอร์สโค้ด คือ ซอฟต์แวร์ต้นฉบับ โดยจะต้องสามารถอ่านเข้าใจ และอยู่ในรูปแบบที่สามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้
  ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Open Source มีอิสระในการนำไปใช้ นำไปแจกจ่าย และปรับปรุงแก้ไข โดยจะคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการอนุญาต
   

  ซอฟต์แวร์ Open Source ต่างกับซอฟต์แวร์อื่นอย่างไร?

  โดยทั่วไปรูปแบบของไลเซนต์ และการแจกจ่ายซอฟต์แวร์มีหลายรูปแบบ โดยสามารถจำแนกได้ตามเกณฑ์ 2 ด้าน คือ
  1. การให้พร้อมซอร์สโค้ด
  2. การคิดค่าใช้จ่าย

  ซอร์สโค้ด หมายถึง รหัสซอฟต์แวร์ต้นฉบับที่เขียนโดยภาษาระดับสูง ซึ่งแตกต่างจากไบนารีโค้ด เพราะซอฟต์แวร์ Open Source เปิดเผยโครงสร้าง และลอจิกของโปรแกรม
   

  ซอฟต์แวร์ที่ให้เฉพาะไบนารีโค้ดอย่างเดียว เรียกว่า ซอฟต์แวร์ปิด (closed source)


  ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?

  คำว่า “Open Source” หรือ “Free Software” ไม่เพียงพอสำหรับอธิบายไลเซนต์ของซอฟต์แวร์ โดยทั่วไปส่วนที่สำคัญของลิขสิทธิ์ (Copyright) จะอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการทำสำเนา การแจกจ่าย และการดัดแปลง

  สำหรับไลเซนต์ของโอเพ่นซอร์สจะเน้นใน 2 ประเด็น คือ
  1. การยกเลิกค่าไลเซนต์ซอฟต์แวร์
  2. การให้ซอร์สโค้ดมาพร้อมกับซอฟต์แวร์

  สิ่งที่ทำให้ไลเซนต์ของโอเพ่นซอร์สแตกต่างจากไลเซนต์อื่นๆ ก็คือ หลักการของ “Copyleft” โดย Copyleft จะมีข้อจำกัดอยู่ว่า ถ้ามีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติมจากต้นฉบับ แล้วซอฟต์แวร์ตัวใหม่ต้องใช้ไลเซนต์เดียวกับต้นฉบับด้วย ไลเซนต์ Copyleft ที่สำคัญของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ก็คือ GPL

   

  GNU General Public License (GPL)

  เป็นลิขสิทธิ์พื้นฐานที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ open-source projects ซึ่งเราสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

      - Copy software ไปไว้ที่ไหนก็ได้และไม่มีการจำกัดจำนวน
      - แจกจ่ายให้กับใครก็ได้
      - สามารถเก็บค่าใช้จ่ายได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องให้ source code ทั้งหมดแก่ผู้ซื้อเพื่อนำไปพัฒนาต่อด้วย
      - แก้ไข ดัดแปลงได้ทั้งหมด เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของ project ตัวเอง แต่ project นั้นจะต้องมีลิขสิทธิ์เป็น GPL ต่อด้วย
   

  GNU Lesser General Public License (LGPL)

  LGPL จะต่างกับ GPL ตรงที่ ถ้าเรานำ code หรือ libraries บางส่วนไปใช้กับงานที่ไม่ใช่ open-source project เราไม่จำเป็นต้องเปิดเผย source code หรือใช้ลิขสิทธิ์เดียวกับ GPL ก็ได้