รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การเขียน jQuery สั้งหยุดการทำงานพื้นฐานของ Method ของ Object !!!

  ในการเขียน jQuery ตัว Object ต่างๆ ในหน้าเว็บจะมี Method ที่ใช้สั่งให้ Object นั้น เกิดการทำงานอย่างหนึ่ง อย่างใดขึ้น เช่น Method Click ของ tag a ที่ใช้สั่งให้เกิดเหตุการณ์ Click และทำการเปิดหน้าตามที่เรากำหนดไว้ที่ tag a


  event.preventDefault() คือ คำสั่งที่ใช้หยุดการเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น ที่เป็นเหตุการณ์ของ browser จะใช้เมื่อเราไม่ต้องการให้ event ตัวนั้นทำงานในลักษณะเดิมของมัน

  เช่น เมื่อเรา add event listener บางอย่างเข้าไป (เช่น click เป็นต้น) เมื่อเราไปคลิก Object ตัวนั้นๆ แล้ว Object ตัวนั้นอาจจะทำงานอย่างอื่นต่อไปตาม default ของมัน แต่ถ้าเราสั่งให้มัน preventDetault() ภายใน listener function นั้นๆ แล้ว Object ตัวนั้จะหยุดทำงานตาม default ทันที

  ตัวอย่างการใช้งาน event.preventDefault()

  $("a").click( function ( event ) {
      event.preventDefault();

      alert('ทดสอบ');
  });