รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การสร้าง Sub Domain แบบ Auto ด้วย PHP ?

  PHP ไม่สามารถที่จะสร้าง Sub Domain ได้ตรงๆ เราจะต้องอาศัยความสามารถของระบบ Control Panel บน Web Hosting เข้ามาช่วยจัดการครับ 

  การทำ Sub Domain ด้วย PHP
  หลักการทำ Sub Domain ด้วย PHP  คือ แทนที่เราจะสร้าง Sub Domain แบบทั่ว ๆ เช่น

  Sub Domain : sub.softmelt.com
  Directory Path : public_html/sub

  ให้เราใช้ * แทนชื่อ Sub Domain จะได้เป็น

  Sub Domain : *.softmelt.com
  Directory Path : public_html/sub

  เท่านี้ไม่ว่าเราจะเรียก Sub Domain อะไรก็ได้ โดยจะมีการทำงานเรียก Path เหมือนกันหมดที่ public_html/sub เช่น

  news.softmelt.com
  product.softmelt.com
  content.softmelt.com

  จะสังเกตุว่า Sub Domain เหล่านี้เรียก Path ตัวเดียวกัน ทั้งหมด ซึ่งใน Directory Path เราสามารถที่จะเขียนตรวจสอบว่าปัจจุบันมีการเรียกใช้งานที่ Sub อะไร และนำไปเป็นเงื่อนไขในการ ตรวจสอบในระบบ Database ว่ามี Sub Domain นั้น ๆ อยู่หรือไม่

  การทำ Sub Domain ด้วย PHP บน Direct Admin
  สำหรับ Direct Admin จะไม่รองรับ * ในการตั้งเป็นชื่อ subdomain แต่เราสามารถทำตามขั้นตอนตามตัวอย่างนี้

  1. เข้าเมนู Subdomain Management บน Direct Admin

  2. ให้สร้าง Sub Domain ชื่ออะไรก็ได้ขึ้นมา 1 ตัว เช่น sub.softmelt.com

  3. ได้ Sub Domain ขึ้นมาเรียบร้อย จากนั้นให้เข้าไปแก้ไขในไฟล์ Config ของ Apache บนเครื่อง Server
   
  4. แก้ไขหา ชื่อ ตรง Alias ของ Sub Domain ในส่วนของ Port : 80 แก้ไขจาก sub มาเป็น * แทน เช่น

  ServerName www.sub.softmelt.com แก้เป็น ServerName *.softmelt.com
  ServerAlias www.sub.softmelt.com sub.softmelt.com แก้เป็น ServerAlias *.softmelt..com *.softmelt.com

  5. หลังจากนั้นก็ให้ Restart Apache เป็นอันใช้ได้