รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การใส่สัญลักษณ์ © และสัญลักษณ์พิเศษใน Photoshop

  วิธีพิมพ์สัญลักษณ์ © ใน Photoshop หรือสัญลักษณ์อื่นๆ สามารถทำได้โดยการเปิดเครื่องมือ Character Map ของวินโดวส์ แล้ว copy & paste สัญลักษณ์ในโปรแกรม Photoshop ที่ต้องการได้เลย

  1. Programs » Accessories » System Tools » Character Map

   

   

  2. กดเลือกสัญลักษณ์ © และกด select แล้วจึงกด copy

   

   

  3. paste สัญลักษณ์ในโปรแกรม Photoshop ตามตำแหน่งที่ต้องการ