รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การสร้าง Breadcrumb ใน Bootstrap

  breadcrumb คือ เครื่องมือที่ใช้นำทางในเว็บของเราให้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของเว็บไซต์ อยู่ลึกจากหน้าหลัก หรือ ว่า homepage เข้ามาเท่าไร ซึ่งแต่ละเว็บไซต์ก็จะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเว็บไซต์แต่ละเว็บ

  ใน Bootstrap ได้มีการสร้างฟังก์ชั้นที่สนับสนุนการสร้างแผนที่เว็บไซด์ เพียงแค่เรียกใช้คลาส "Breadcrumb" ในแท็ก  "<ol>" หรือ "<ul>

  โค้ดตัวอย่าง

  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item active">Home</li>
  </ol>
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active">Library</li>
  </ol>
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Library</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active">Data</li>
  </ol>