รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การสร้าง Menubar ใน Bootstrap

  การสร้าง Menubar ใน Bootstrap เราจะใช้ Navbar ในการสร้าง Navbar คือ ฟิจเจอร์ที่ใช้สำหรับรองรับการสร้าง Menubar ให้มีความสะดวกและง่ายสำหรับผู้สร้างเว็บไซด์ อีกทั้งยังรองรับการแสดงผลแบบ Responsive อีกด้วย

   

  ขันตอนการสร้าง Navbar

   

  1. สร้างแท็ก "<div>" พร้อมกำหนดคลาสในแท็กดังกล่าวเป็น "navbar navbar-default"

   

  <div class="navbar navbar-default">
   
  </div>
   

  2. วางแท็ก "<div>" ข้างในแท็กด้านบน กำหนดคลาสเป็น "container-fluid"

   

  <div class="navbar navbar-default">
       <div class="container-fluid">
       </div>
  </div>
   

  3. สร้างแท็ก "<div>" พร้อมกำหนดชื่อคลาสเป็น "navbar-header" ต่อมาเราจะใส่ปุ่มเพื่อแสดงตอนที่ Navbars ของเราแสดงบนหน้าจอขนาดเล็ก โดยการแสดงปุ่มสำหรับหน้าจอขนาดเล็ก จะต้องใส่แท็ก "<button>"

   

  <div class="navbar-header">
     <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#mymenu-content">
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </button>
    <a class="navbar-brand" href="#">Sitepoint</a>
  </div>

   

  4. ใส่ลิงค์ที่เราต้องการใน Navbar โดยให้เราสร้างแท็ก "<div>" ที่อยู่ในลำดับเดียวกับแท็ก "<div class="navbar-header">" โดยแท็ก "<div>" ดังกล่าวให้กำหนดคลาสเป็น "collapse navbar-collapse"  ต่อมาเราจะใช้แท็ก "<ul>" และแท็ก "<li>" เพื่อใช้สร้างลิงค์บน Navbar โดยคลาสของแท็ก "<ul>" ต้องกำหนดเป็น "nav navbar-nav"

   

  <div class="navbar navbar-default">
   <div class="container-fluid">
     <div class="navbar-header">
     <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#mymenu-content">
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </button>
     <a class="navbar-brand" href="#">Sitepoint</a>
   </div>
   <div class="collapse navbar-collapse" id="mymenu-content">
    <ul class="nav navbar-nav">
     <li ><a href="#">Home</a></li>
     <li ><a href="#">About</a></li>
     <li ><a href="#">Product</a></li>
    </ul>
   </div>
       
   </div>
  </div>