รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การจัดการรูปภาพด้วย Bootstrap

  การจัดการรูปภาพด้วย Bootstrap มีหลายแบบให้เราเลือกใช้ทั้งปรับเปลี่ยนขนาดได้เองอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของขนาดหน้าจอ หรือแต่งกรอบรูปภาพเป็นวงกลม วงรี สี่เหลี่ยม ซึ่งการใช้งานก็ง่ายๆ แค่เพิ่มคลาสเข้าไปเล็กน้อย

   

  การสร้าง Thumbnail บน Bootstrap 

  <a href="#" class="thumbnail">
   <img src="xxxxx" />
  </a>
   

  การทำ Responsive ให้กับรูปภาพ

    การทำให้ภาพสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้เองอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของขนาดหน้าจอ สามารถทำได้โดยการใส่คลาส .img-responsive เข้าไป 

   

  การใส่ข้อความอธิบาย (caption) ในแต่ละภาพ

  <a href="#" class="thumbnail">

   <img src="xxxxx" />

  </a>

  <div class="caption">

    <h3>ข้อความอธิบาย</h3>  

  </div>

   

  การแต่งกรอบรูปภาพ

    มี 3 รูปแบบด้วยกัน คือ .img-rounded, .img-circle และ .img-thumbnail ตัวอย่างการใช้งาน

  โครสร้างของคลาสสำหรับรูปภาพ

  1 <img src="..." class="img-rounded">

  2 <img src="..." class="img-circle">

  3 <img src="..." class="img-thumbnail">