รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การใช้งาน Panel ใน Bootstrap

  พาเนล เป็นส่วนที่ใช้แสดงผลข้อความหรือรูปภาพในกล่องข้อความ ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม เหมาะนำไปใช้ได้ในหลายๆ แบบเช่น ทำหน้าแสดงรายการสินค้า ที่สินค้าวางอยู่ในกล่องเรียงต่อๆ กัน

   

  พาเนล นั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักดังต่อไปนี้ 

        - panel-heading เป็นส่วนที่ใช้กำหนดชื่อหัวข้อพาเนล

        - panel-body เป็นส่วนที่ใช้กำหนดเนื้อหาของพาเนล

        - panel-footer เป็นส่วนที่ใชกำหนดส่วนท้ายของพาเนล

   

  ตัวอย่างการเขียนดังนี้ครับ

  <div class="container">

   <div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

     Heading

    </div>

    <div class="panel-body">

     Body

    </div>

    <div class="panel-footer">

     Footer

    </div>

   </div>

  </div>

   

  นอกจากนี้เรายังกำหนดสีให้กับแต่ละพาเนลได้เอง โดยเปลี่ยนชื่อคลาส "panel-default" เป็นดังต่อไปนี้

       - panel-primary สำหรับพาเนลสีน้ำเงิน

       - panel-success สำหรับพาเนลสีเขียว 

       - panel-info สำหรับพาเนลสีน้ำเงิน 

       - panel-warning สำหรับพาเนลสีเหลือง 

       - panel-danger สำหรับพาเนลสีแดง