รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

PHP กับการหาวันสุดท้ายของเดือน

  Date และ Time คือ คำสั่งสำหรับการแสดงผลวันที่ (Date) และเวลา (Time) ในปัจจุบันของภาษา PHP ซึ่งเราสามารถนำมาปรัใช้ในการหาวันสุดท้ายของเดือนได้ ดังนี้

  หาวันสุดท้ายของเดือนปัจจุบัน

  <?php echo date('Y-m-t',strtotime('today')); ?>

  ผลลัพธ์ที่ได้ตามลำดับ
  2015-03-31  // เดือนปัจจุบัน

  หาวันสุดท้ายของเดือนถัดไป

  <?php  echo date('Y-m-t',strtotime('next month')); ?>

  ผลลัพธ์ที่ได้ตามลำดับ
  2015-04-30  //เดือนถัดไป

  หาวันสุดท้ายของเดือนอื่นๆ

  <?php  echo date('Y-m-t',strtotime('2014-02-21')); ?>

  ผลลัพธ์ที่ได้ตามลำดับ
  2014-02-28  //เดือนอื่นๆ