รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การจัดตำแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลางในแนวตั้ง

  เราสามารถประยุกต์ property สองสามตัวร่วมกัน เพื่อช่วยจัดตำแหน่งดังกล่าวได้ โดยสร้างคลาสคลุมวัตถุที่ต้องการและกำหนดให้บล็อกเป็นตาราง ซึ่งสามารถใช้สมบัติของตารางที่สามารถจัดวัตถุไว้กึ่งกลางเอกสารแนวตั้งได้

   

  หลักการเขียนก็ไม่ยากครับ ใช้ภาษา CSS ง่ายๆ

  โดยคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางแบบนี้มีดังต่อไปนี้ครับ

   

    - display:table;
    - display:table-cell;
    - vertical-align:middle;

   

  ลองมาดูโค้ดกันดีกว่า

   

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Untitled Document</title>
  </head>
  <body>

  <div style="width:300px; height:300px;background-color:#00CC00; display:table;">
      <div style="background-color:#990000; display:table-cell;  vertical-align:middle; ">
          <p>
          xxxxxxxxxxxxxx
          </p>
      </div>
  </div>

  </body>
  </html>