รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

สระลอยใน Photoshop สำหรับภาษาไทย แก้ได้ง่ายๆ

  เวลาพิมพ์ตัวอักษรและพยัญชนะภาษาไทย คนส่วนใหญ่จะพบปัญหาเรื่องตัว "สระลอย" บ่อยๆ บางคนก็จะแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์ตัวอักษร และสระ แยกกันต่างหาก และเอามาวางต่อกัน ถ้าในโปรแกรม Photoshop ก็คือแยกพิมพ์ตัวอักษร และสระ ออกเป็นคนละเลเยอร์
   
  นอกจากวิธีข้างต้น ก็ยังมีวิธีแก้ไขเรื่องสระลอยอีกแบบมานำเสนอ ดังนี้

  วิธีแบบเลื่อนทีละตัว
    - ให้เลื่อน cursor ไปอยู่หลังตัวที่เราต้องการเลื่อน 
    - กด shift ค้างไว้
    - กด ปุ่มลูกศร ไปทางซ้าย
    - กดปุ่ม Alt ค้างไว้ (ยังไม่ปล่อยปุ่ม shift) แล้วใช้ลูกศรชี้ลงล่างเลื่อน ตำแหน่งสระได้เลย

  วิธีแบบใช้รหัส
    - ไม้เอก (   ่  ) กด Alt+‹139
    - ไม้โท (   ้  ) กด Alt+140
    - ไม้ตรี (   ๊  ) กด Alt+141
    - จัตวา (    ๋  ) กด Alt+142
    - การันต์ (   ์  ) กด Alt+143