รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การเขียนโปรแกรมสร้าง PDF ไฟล์ด้วย PHP !!!

   การแปลงไฟล์ PHP เป็น PDF แนะนำให้ใช้ Class ของ FPDF ซึ่งเป็น Class ที่เขียนไว้พร้อมใช้งาน สามารถใช้งายได้ง่ายและสะดวกมาก ๆ ครับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.fpdf.org


  เริ่มเขียนโค้ด

  1. include ไฟล์ fpdf.php เข้ามา
  require('fpdf.php');

  2. สร้าง instant FPDF
  $pdf=new FPDF();

  3. เพิ่มหน้ากระดาษ
  $pdf->AddPage();

  4. กำหนดฟ้อนต์ที่จะใช้ 
  $pdf->AddFont('angsa','','angsa.php');
  $pdf->SetFont('angsa','',36);

  5. พิมพ์ข้อความลงไปในเอกสาร
  $pdf->Cell(0,20,iconv( 'UTF-8','TIS-620','ทดสอบสร้างไฟล์ PDF'),0,1,"C");

  6. Output
  $pdf->Output();
   
  โค้ดตัวอย่าง :

  <body><?php
  require(‘fpdf.php’);
  define(‘FPDF_FONTPATH’,'font/’);
  $pdf=new FPDF();
  $pdf->AddPage();
  $pdf->AddFont(‘angsa’,”,’angsa.php’);
  $pdf->SetFont(‘angsa’,”,36);
  $pdf->Cell(0,20,iconv( ‘UTF-8′,’TIS-620′,’เธชเธงเธฑเธชเธ”เธต’),0,1,”C”);
  $pdf->SetFont(‘angsa’,”,10);
  $pdf->Cell(50, 3 ,’ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร เราชอบ’);
  $pdf->Cell(30,3,”ธรณีนี่นี้เป็นพยาน”,1,”L”);
  $pdf->Cell(30,3,”ธรณีนี่นี้เป็นพยาน”,1,”L”);
  $pdf->ln(11);
  $pdf->SetFillColor(255,255,0);
  $pdf->Rect(10, 40, 40, 10,”F”);
  $pdf->Rect(50, 40, 40, 10);
  $pdf->Rect(90, 40, 40, 10);
  $pdf->SetFont(‘angsa’,”,10);
  // ===
  $pdf->Cell(50, 3 ,’ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ ‘);
  $pdf->Cell(30,3,”ธรณีนี่นี้เป็นพยาน”,0,”L”);
  $pdf->Cell(30,3,”ธรณีนี่นี้เป็นพยาน”,0,”L”);
  $pdf->ln();
  $pdf->Cell(50, 3 ,’หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร เราชอบ’);
  $pdf->ln();
  $pdf->Cell(50, 3 ,’เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนั้น คืนสนอง’);
  $pdf->ln(5);
  // ===
  $f = time();
  $pdf->Output(“$f.pdf”,”F”);
  echo “<a href=’$f.pdf’>here</a>”;
  // http://www.fpdf.org/en/script/script3.php
  // http://www.fpdf.org/en/doc/multicell.htm
  // http://www.select2web.com/fpdf/fpdf-lesson-14.html
  ?>
  </body>