รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

MySQL กับการ Import และ Export ข้อมูลขนาดใหญ่ !!!

  ปรกติจะใช้ phpmyadmin ในการ Import และ  Export ข้อมูลออกมา แต่ถ้าหากว่าฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก มันจะมีปัญหา Memory ของ Server อาจไม่พอ แล้วจะทำอย่างไรดีก้บการ Backup ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ใน MySQL

   

  แต่วิธีการที่แนะนำก็คือใช้คำสั่ง mysql command ที่มีติดตั้งมากับ mysql อยู่แล้ว

   

  การ Export DB

    - 1. พิมพ์ cmd ใน run

    - 2. พิมพ์ c:  แล้วกด enter

    - 3. พิมพ์ cd xampp/mysql/bin กด enter

    - 4. พิมพ์ mysqldump -u ชื่อผู้ใช้ -p ชื่อฐานข้อมูล >  ชื่อไฟล์.sql

    - 5. พิมพ์ password

   

   

  การ Import DB

    - 1. พิมพ์ cmd ใน run

    - 2. พิมพ์ c:  แล้วกด enter

    - 3. พิมพ์ cd xampp/mysql/bin กด enter

    - 4. พิมพ์ mysql -u root -p แล้วกด enter

    - 5. พิมพ์ password

    - 6. พิมพ์ use database_name  แล้วกด enter

    - 7. พิมพ์ source d:database_name.sql แล้วกด enter