รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การเขียน Ajax ดึงข้อมูลแบบข้ามโดเมน ด้วย jsonp !!!

  jsonp ก็คือ json  with  padding หรือ json ธรรมดา เติม padding ซึ่งได้แก่ชื่อ function ครับ ซึ่งการจะเรียก ajax ข้ามโดเมนเราจำเป็นต้องใช้วิธี jsonp จึงจะเรียก ajax ข้ามโดเมนได้ครับ

  ทีนี้เรามาดู การเรียกใช้งานไฟล์ json แบบ jsonp หรือข้าม domain ว่าทำได้อย่างไร

  ฝั่ง client ให้ใช้โค้ดดังนี้

  $.ajax({
      url: "..... { PATH to JSONP } .....",
      jsonp: "callback",
      dataType: "jsonp",
      data: {},
      success: function ( data ) {
          console.log( data );
      }
  });

  ไม่ต้อง decode jason data ด้วย JSON.parse น่ะครับ ตัว jQuery ได้ทำการแปลง data ให้อยู่ในรูป object ให้เรานำไปใช้ได้เลย
   
  ฝั่ง server ที่เป็น php ให้ใช้โค้ดดังนี้

  $data = array( // ----- DATA );
  header('Content-Type: application/json');
  echo $_GET['callback'] . '(' . json_encode($data) . ')';

  ด้านฝั่ง server ก็แค่ แทนที่จะ echo ข้อความจากฟังก์ชั่น json_encode ออกมาตรงๆ ก็เปลี่ยนเป็น เติมข้อมูล ครอบเข้าไป อีกหน่อยเท่านั้น ซึ่ง $_GET['callback'] เนี่ย ตัว jQuery จะเป็นผู้ส่ง มาให้ ตอนสั่ง request ajax