รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การจัดการ library ในภาษา PHP ด้วย Composer !!!

  Composer คืออะไร?

  Composer คือระบบจัดการไลบราลี่ภายนอกของ php ถูกสร้างขึ้นมาโดยนำแนวคิดมาจากระบบจัดการไลบราลี่ของ node.js,ruby ที่ต้องสร้างขึ้นเพราะ ของเดิมของ php คือ pear ไม่มีการพัฒนามากว่า 5 ปีเเล้ว และแนวคิดของ composer ต่างจาก pear ตรงที่ตัวไลบราลี่จะไม่ถูกติดตั้งในระดับที่สามารถถูกเรียกใช้จากที่ไหนก็ได้ แต่จะใช้โฟลเดอร์ vendor เป็นตัวหลักในการเก็บไลบราลี่ต่างๆ

  ซึ่ง composer จะจัดการ dependency ที่เขียนด้วยภาษา php โดยมีแหล่งรวม packages ต่างๆอยู่ที่   http://packagist.org  ที่นี้เองจะรวม repository ส่วนของ dependency library จากหลายๆ ที่ไม่ว่าจะเป็น github bitbucket ..  หากเปรียบเทียบกับภาษาอื่น ตัว composer จะเหมือนกับ  gemfile ใน  Ruby , Maven ใน Java  หรือส่วนหนึ่งใน  Nuget  ของ .Net

   

  packagist.org

  เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมไลบราลี่ของ php เมื่อเราต้องการไลบราลี่เกี่ยวกับอะไร ก็เข้าไปค้นหาจากที่นี้ได้ครับ โปรเจคส่วนใหญ่จะมาจาก github กับ bitbucket


  ประโยชน์หลัก

      - ลดเวลาการค้นหาไลบราลี่ที่เราต้องการ เพราะไลบราลี่ของ php ที่ใช้มาตรฐาน psr แทบจะทุกตัวใช้ packagist.org ในการขึ้นทะเบียนว่าสามารถใช้ร่วมกับ composer ได้
      - ถ้าไลบราลี่ตัวนั้นมีการอัพเดท เราสามารถติดตามได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปตรวจที่หน้าเว็บ
      - ลดการสร้างไลบราลี่ซ้ำซ้อน เมื่อเราต้องการสร้างไลบราลี่ขึ้นมาใช้เอง ก็เข้าไปค้นดูก่อน ถ้าไม่มีค่อยสร้าง
      - ต่อไปถ้าไลบราลี่ของเราจะสามารถใช้งานได้กับทุกๆ framework ที่ใช้ composer

   

  การติดตั้ง Composer บน Ubuntu

  $sudo apt-get install curl
  $curl -s
  http://getcomposer.org/installer | php
  $php composer.phar
  $sudo mv composer.phar /usr/bin/composer


  สร้าง file composer.json เพื่อกำหนด library ต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน เช่น

  {
     
  "require": {
           
  "kriswallsmith/assetic": "1.0.*"
     
  }
  }


  ทำการติดตั้ง library ต่างๆ ด้วยคำสั่งดังนี้

  $composer install


  ผลการทำงานเป็นดังนี้

  Loading composer repositories with package information

  Installing dependencies (including require-dev)
    - Installing kriswallsmith/assetic (v1.0.4)
  Downloading: 100%

  Writing lock file
  Generating autoload files


  สิ่งที่จะได้เพิ่มเข้ามาคือ folder vendor ซึ่งประกอบด้วย file และ folder ต่างๆ ดังนี้


  vendor/
  |-- autoload.php
  |-- composer
  |   |-- autoload_classmap.php
  |   |-- autoload_namespaces.php
  |   |-- autoload_real.php
  |   |-- ClassLoader.php
  |   `-- installed.json
  `-- kriswallsmith
      `-- buzz
      |-- composer.json
      |-- lib
      |   `-- Buzz
      |    |-- Browser.php
      |    |-- Client
      |    |   |-- AbstractClient.php
      |    |   |-- AbstractCurl.php


  แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อ folder จาก vendor เป็นชื่ออื่นๆ สามารถเปลี่ยนได้ดังนี้

  {
     
  "require": {
                 
  "kriswallsmith/assetic": "1.0.*"
     
  },
     
  "config" : {
                 
  "vendor-dir" : "packages"
     
  }
  }


  ใน project ที่ต้องการใช้งานให้ทำการเพิ่ม code ต่อไปนี้

  include_once './vendor/autoload.php';

  เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน library ต่างๆ ได้แล้ว