รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การเขียน PHP ส่ง sms ผ่าน sms gateway !!!

  sms gateway คือ
  คือผู้ให้บริการส่งข้อความ (SMS) ผ่านเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความได้ด้วยตนเอง
  อีกทั้งยังสามารถส่งผ่านช่องทาง API ที่ทางเว็บไซต์ได้เตรียมไว้ให้ ทำให้คุณสามารถเขียน
  โปรแกรมติดต่อได้อย่างง่ายดาย เพื่อตอบสนองธุรกิจ

  โดยที่ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการต่อการส่ง 1 sms อยู่ที่ไม่เกิน 1 บาท โดยที่หลายๆเจ้าเปิดให้เรา
  สามารถใช้โค้ดจากเว็บของเราส่งค่าบางอย่างเข้าไปยังเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ด้วยวิธีการ GET
  หรือ POST ไปยัง url ที่ผู้ให้บริการระบุบางเจ้าอาจจะมีโค้ดตัวอย่างเป็นฟังก์ชั่นให้เอามาใช้กัน
  ได้เลย เรียกกันติดปากว่า API บางเจ้าก็ให้แค่รูปแบบ url มา

  การประยุกต์ใช้งาน SMS Gateway ที่นิยม
    - ส่งข่าวสารจากเว็บไซต์คุณ สู่ลูกค้าโดยตรง
    - ส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนการชำระเงิน
    - ส่งข้อความยืนยัน การสมัครสมาชิกของเว็บไชด์
    - ส่งโปรโมชั่นใหม่ ให้ลูกค้า

  ตัวอย่าง code api

  1. ในรูปของ URL

  http://mailbit.co.th/Scripts/mgrqispi.dll?Appname=Port2SMS&prgname=HTTP_SimpleSMS1&
  AccountID=<AccountID>&UserID=<UserID>&UserPass=
  <UserPass>&Phone=<PhoneNumber>&Text=<Text>&Sender=<Sender>

  2. ในรูปของ Code API

  <?php
  $url = "http://www.sms.com/api.php";
  $user = "xxxxx";
  $pass = "xxxxx";
  $phone = "0811111111,0822222222,0833333333";
  $message = "Test";

  $param = "command=send&username=$user&password=$pass&msisdn=$phone&
  message=$message";
  $agent = "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)";

  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $agent);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $param);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 15);
  $result = curl_exec($ch);
  curl_close ($ch);

  /*
  ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฟังก์ชั่น :
  OK: RequestID=123456 ผ่าน
  Error: Authentication พิสูจน์ตัวตนไม่ผ่าน
  Error: Account is not active แอคเคาท์ยังไม่แอคทีพ
  Error: empty Phone_Number ไม่ได้ส่งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ
  Error: empty Text ไม่ได้ส่งเนื้อหา
  Error: Credit  หมดโควตาแพคเกจที่ซื้อมาแล้ว
  */

  ?>