รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Box-sizing กับการกำหนดขนาดของ Element ใน CSS

  Box-sizing เป็นคุณสมบัติใหม่ของ css เพื่อช่วยในการจัดการ layout ได้ดีขึ้น ถ้าหากใครเคยทำงานกับ css มาสักระยะจะรู้ว่าการกำหนด width, padding, และ border นั้นสามารถทำให้เราสับสนได้

  การใช้ box-sizing: border-box นั้นใช้สำหรับเมื่อเราต้องการกำหนดขนาดของ element นั้นตามค่า width เลยโดยไม่นำ padding และ border มาคิดภายนอก ยกเว้น margin ที่จะคิดภายนอก element เช่นเดิม

  ซึ่งหากเราจะเขียน CSS โดยไม่ใช้ box-sizing: border-box และมี border มี padding ด้วย เราต้องคำนวณโดยการไปหักลบจากค่า width ที่ต้องการโดยคิดค่า width ที่ต้องการไว้ว่าเท่าไหร่ และไปลบกับค่า padding และ border ที่จะเพิ่มเข้ามาในด้าน ขวา และ ซ้าย และกำหนดค่า width ที่ลบไปแล้วเขียนใน CSS เช่น

  .box{
    border-width: 10px;
    margin: 20px auto;
    padding: 50px;
    width: 500px;
  }
   
  จากขนาดความกว้างที่ตั้งไว้ width: 500px และ padding: 50px, border-width: 10px รวมแล้วมีความกว้างทั้งหมด 620px (500 + padding 50 ด้านซ้าย +padding 50 ด้านขวา + border-width 10 ด้านซ้าย + border-width 10 ด้านขวา)

  หากไม่ต้องการการคำนวณแบบที่กล่าวไป มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือการใช้ box-sizing: border-box;

  .box{
    -webkit-box-sizing: border-box;
       -moz-box-sizing: border-box;
            box-sizing: border-box;
  }
  .box{
    border-width: 10px;
    margin: 20px auto;
    padding: 50px;
    width: 500px;
  }