รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

PHP ดึงข้อมูล Video จาก Youtube ด้วย Youtube API !!

  ถ้าคุณอยากจะทำ website ที่แสดงเฉพาะ Video ที่เกี่ยวกับ สิงโตนำโชคโดยเฉพาะ จะทำยังไงล่ะ? พระเอกของงานนี้ Google APIs Client ครับ เข้าไป Download ได้ที่นี่เลย https://developers.google.com/discovery/libraries

  Download ตัว Google APIs Client Library for PHP (beta) แล้ว upload ขึ้น Server ของเรา ภายในจะประกอปไปด้วย Directory ต่างๆ แล้วเราก็ไปที่ https://console.developers.google.com เพื่อเปิดใช้งาน Youtube API ครับ

  จัดการสร้าง public api access ซะ เพื่อนำ api key มา config ในโปรแกรมของเรา หลังจากนั้นเราก็เขียน PHP ขึ้นมาตัวนึงไว้สำหรับดึงข้อมูลมาแสดง
   
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <title>TWIN SYNERGY CO., LTD. | We are not waiting for future. "We create the future"</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
  <?php
  require_once $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/src/Google_Client.php';
  require_once $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/src/contrib/Google_YouTubeService.php';
   
  $DEVELOPER_KEY = 'ใส่ APIs Client Key ของ Youtube ที่นี่';
   
  $client = new Google_Client();
  $client->setDeveloperKey($DEVELOPER_KEY);
   $youtube = new Google_YoutubeService($client);
   
  try {
   $searchResponse = $youtube->search->listSearch('id,snippet', array(
   'q' => 'ออฟ ปองศักดิ์',
   'maxResults' => 50,
   'order' => $_GET['order'],// ค่าของ order จะมีการเรียงลำดับแบบ date คือเรียงตามวันที่ , videoCount คือตามจำนวนผู้ชม , rating คือตามความฮิตของ video นั้นๆ , relevance คือตามปรกติ
   'pageToken' => $_GET['pageToken'],//ค่า page token คือจะแสดงถ้าถัดไป หรือหน้าก่อนหน้านี้ สามารถ ดูได้จาก result ที่ดึงออกมาได้ เช่น หน้าถัดไป คือ CDIQAA ก็แทนค่าลงไป
   ));
   
  $videos = array();
  $videos['playList'] = array();
  $videos['pageToken'] = $searchResponse['nextPageToken'];
   
   foreach ($searchResponse['items'] as $searchResult) {
   switch ($searchResult['id']['kind']) {
   case 'youtube#video':
  /*

  ถ้าอยากรู้ว่า ค่าในตัวแปรมีอะไรบ้างก็จัดการ var_dump($searchResult); ออกมาดูซะ

  echo '<pre>';
  var_dump($searchResult);
   
  echo '</pre>';
  */
  echo '<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/'.$searchResult['id']['videoId'].'" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/>Channel: '.$searchResult['snippet']['channelTitle'].'<br/>Title: '.$searchResult['snippet']['title'].'<br/>Desc: '.$searchResult['snippet']['description'].'<hr>';
   break;
   }
   }
   
   } catch (Google_ServiceException $e) {
   $htmlBody .= sprintf('A service error occurred: %s',
   htmlspecialchars($e->getMessage()));
   } catch (Google_Exception $e) {
   $htmlBody .= sprintf('An client error occurred: %s',
   htmlspecialchars($e->getMessage()));
   }
  ?>
  </body>
  </html>