รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

ทำแปลภาษาของ Google มาติดบนเว็บเราแบบง่าย ๆ ด้วยปุ่ม Google Translate !!!

  ในปัจจุบัน เว็บไซต์ ถือเป็นช่องทางสำคัญที่ทั่วโลกใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน ไม่ว่าจะอยู่ประเทศใด เพียงแค่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้จากทุกมุมโลกแล้ว  ซึ่งมีเครื่องมือที่จะช่วยเป็นล่ามแปลภาษาบนหน้าเว็บไซต์ได้กว่า 65 ภาษาทั่วโลก มาแนะนำกับเทคนิคการติดตั้งเครื่องมือช่วยแปลภาษาบนหน้าเว็บไซต์ด้วย Google Translate โดยมีขั้นตอนดังนี้

   

  <div id="google_translate_element"></div>
  <script>
  function googleTranslateElementInit() {
  new google.translate.TranslateElement({
  pageLanguage: 'th'
  }, 'google_translate_element');
  }
  </script>
  <script src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>

   

  เพิ่มเติม

  pageLanguage: 'th' // คือภาษาที่เป็นค่า Default ของเว็บเรา

   

    

  แสดง Google Translate

   

   

  ลองทดสอบแปลภาษาเป็นภาษาเกาหลี

  เพิ่มเติมอีกนิด

  ในกรณีไม่ต้องการให้แปลภาษาในตำแหน่งที่ต้องการให้แทรก class="notranslate"

  <span class="notranslate">
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  </span>