รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

แปลงภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย ด้วย PHP และ Google Translation API !!!

  Google มี ระบบแปลภาษา หรือ google translate ให้เราใช้ เท่านั้นยังไม่พอ!! พี่กู(เกิ้ล)แกยังมี goole translation/language api ให้เราเอามาเขียน

  โปรแกรมกันอีกด้วย วันนี้เรามาลองเขียนโปรแกรมเพื่อแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยกันครับ

   

  รูปแบบ google translation/language api

  URL: https://www.googleapis.com/language/translate/v2?q=go&target=th&key={YOUR_API_KEY}
    – q – คำที่จะให้ google แปลง
    – source – ภาษาตั้งต้น
    – target – ภาษาเป้าหมายที่เราอยากให้แปลง

   

  การทำ google translation/language api

  <?php
       $apiKey = '<paste your API key here>';
       $text = 'Hello world!';
       $url = 'https://www.googleapis.com/language/translate/v2?key=';
       $url .= $apiKey . '&q=' . rawurlencode($text)  . '&source=en&target=th';      
     
       $handle = curl_init($url);
       curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
       $response = curl_exec($handle);                
       $responseDecoded = json_decode($response, true); 
   
       curl_close($handle);      echo 'Source: ' . $text . '<br>';
       echo 'Translation: ' . $responseDecoded['data']['translations'][0]['translatedText'];

  ?>