รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การสร้างรูปทรงเรขาคณิตด้วย CSS3

   การนำ CSS3 เข้ามาใช้งานสำหรับผู้พัฒนาเว็บนั้น จะช่วยในเรื่องของการกินทรัพยากรของเว็บได้พอสมควร เพราะแทนที่จะใช้ไฟล์รูปภาพ แต่เมื่อนำเอาเทคนิค การสร้างรูปด้วย CSS3 ไปใช้แล้ว จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในเรื่องของการประหยัดพื้นที่และการโหลดข้อมูล อีกทั้งยังสะดวกสำหรับงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาพ มาดูตัวอย่างของการสร้างรูปภาพด้วย CSS3 กันเลย

   

  รูปวงกลม

  CSS:

  #circle { 

  width: 140px; /* ความกว้าง */

  height: 140px; /* ความสูง */

  background: red; /* สี */

  -moz-border-radius: 70px; 

  -webkit-border-radius: 70px; 

  border-radius: 70px;

  }

  HTML :

  <div id="circle"></div>

   

  รูปสีเหลี่ยม

  CSS:

  #square {

  width: 140px; 

  height: 140px; 

  background: blue; 

  }

  HTML :

  <div id="square "></div>

   

  รูปวงรี

  CSS:

  #oval {

  width: 200px; 

  height: 100px; 

  background: purple; 

  -moz-border-radius: 100px / 50px; 

  -webkit-border-radius: 100px / 50px; 

  border-radius: 100px / 50px;

  }

  HTML :

  <div id="oval"></div>

   

  รูปสามเหลี่ยม

  CSS:

  #up-triangle {

  width: 0; 

  height: 0; 

  border-bottom: 120px solid green; 

  border-left: 60px solid transparent; 

  border-right: 60px solid transparent; 

  }

  HTML :

  <div id="up-triangle"></div>

   

  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  CSS:

  #rectangle {

  width: 140px; 

  height: 80px;

  background: green;

  }

  HTML :

  <div id="rectangle"></div>

   

  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

  CSS:

  #parallelogram {

  width: 130px; 

  height: 75px;

  background: pink;

  /* Skew */

  -webkit-transform: skew(20deg); 

  -moz-transform: skew(20deg); 

  -o-transform: skew(20deg);

  transform: skew(20deg);

  }

  HTML :

  <div id="parallelogram"></div>

   

  รูปดาว 6 แฉก

  CSS:

  #six-point-star {

  position: absolute;

  width: 0; 

  height: 0; 

  border-left: 50px solid transparent; 

  border-right: 50px solid transparent; 

  border-bottom: 80px solid red;

  }

  #six-point-star:after {

  content:"";

  position: absolute;

  width: 0; 

  height: 0; 

  border-left: 50px solid transparent; 

  border-right: 50px solid transparent; 

  border-top: 80px solid red;

  margin: 30px 0 0 -50px;

  }

  HTML :

  <div id="six-point-star"></div>

   

  รูปทรง 8 เหลี่ยม

  CSS:

  #octagon {

  width: 100px; 

  height: 100px; 

  background: blue;

  }

  #octagon:before {

  height: 0;

  width: 40px;

  content:"";

  position: absolute; 

  border-bottom: 30px solid blue;

  border-left: 30px solid white; 

  border-right: 30px solid white; 

  }

  #octagon:after {

  height: 0;

  width: 40px;

  content:"";

  position: absolute; 

  border-top: 30px solid blue; 

  border-left: 30px solid white;  

  border-right: 30px solid white; 

  margin: 70px 0 0 0;

  }

  HTML :

  <div id="octagon"></div>

   

  รูปทรงไข่

  CSS:

  #egg {

  display:block;

  width:126px; 

  /* width has to be 70% of height */

  /* could use width:70%; in a square container */

  height:180px;

  background-color:green;

   

  /* beware that Safari needs actual

  px for border radius (bug) */

  -webkit-border-radius:63px 63px 63px 63px/

  108px 108px 72px 72px;

  /* fails in Safari, but overwrites in Chrome */

  border-radius:50% 50% 50% 50%/60% 60% 40% 40%;

  }

  HTML :

  <div id="egg"></div>

   

  รูปหัวใจ

  CSS:

  #heart { 

  position: relative;

  }

  #heart:before, #heart:after {

  position: absolute;

  content: "";

  left: 70px; top: 0;

  width: 70px;

  height: 115px;

  background: red;

  -moz-border-radius: 50px 50px 0 0;

  border-radius: 50px 50px 0 0;

  -webkit-transform: rotate(-45deg);

  -moz-transform: rotate(-45deg);

  -ms-transform: rotate(-45deg);

  -o-transform: rotate(-45deg);

  transform: rotate(-45deg);

  -webkit-transform-origin: 0 100%;

  -moz-transform-origin: 0 100%;

  -ms-transform-origin: 0 100%;

  -o-transform-origin: 0 100%;

  transform-origin: 0 100%;

  }

  #heart:after { 

  left: 0; 

  -webkit-transform: rotate(45deg); 

  -moz-transform: rotate(45deg); 

  -ms-transform: rotate(45deg); 

  -o-transform: rotate(45deg);

  transform: rotate(45deg);

  -webkit-transform-origin: 100% 100%;

  -moz-transform-origin: 100% 100%;

  -ms-transform-origin: 100% 100%;

  -o-transform-origin: 100% 100%;

  transform-origin :100% 100%;

  }

  HTML :

  <div id="heart"></div>