รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การทำชี้เมา์ส์แล้วภาพเปลี่ยนด้วย CSS Image Hover

  การทำ CSS Image Hover หรือการชี้เม้าส์แล้วเปลี่ยนภาพนั้น ที่ใช้ทั่วไปมีด้วยกัน 2 แบบ คือ การใช้ภาพ 2 ภาพสลับกันเมื่อเม้าส์ชี้ และการใช้ภาพเดียว โดยการบังคับ CSS ให้แสดงในส่วนที่ต้องการออกมา

   

  แบบที่ 1การใช้ภาพ 2 ภาพสลับกันเมื่อเม้าส์ชี้

  ภาพต้นฉบับ มีขนาด 200 * 60 2 ภาพ 

   

  CSS :

  .imghover1 {

  display: block;

  width: 200px;

  height: 60px;

  background: url('image.png'); /* ที่อยู่รูปภาพที่1 */

  text-indent: -99999px;

  }

  .imghover1:hover {

  background-image : url('image.png'); /* ที่อยู่รูปภาพที่2 */

  }

   

  HTML :

  <a href="http://www.plug-in.in.th/"><div class="imghover1"> </div></a>

   

  แบบที่ 2 การใช้ภาพเดียว โดยการบังคับ CSS ให้แสดงในส่วนที่ต้องการออกมา

  ภาพต้นฉบับ มีขนาด 200 * 120

   

  CSS :

  .imghover2 {

  display: block;

  width: 200px;

  height: 60px;

  background: url('image.png');

  text-indent: -99999px;

  }

  .imghover2:hover {

  background-position: 0 -60px;

  }

   

  HTML :

  <a class="imghover2" href="www.plug-in.in.th">plug-in.in.th</a>