รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

PHP นับจำนวนตัวอักษร ของข้อความ ภาษาไทย แบบ UTF-8

  วันนี้นำเทคนิคดีๆ ของ PHP ในการ นับจำนวนตัวอักษร ของข้อความ ภาษาไทย แบบ UTF-8 ครับ ซึ่งบางคนอาจเจอปัญหานี้ คือใช้ strlen() แล้วเอ๊ะ !! ทำไมตัวอักษรมันเกิน เราลองมาดู Source Code กันครับ

  CODE FUNCTION

  function utf8_strlen($str)
     {
        $c = strlen($str);
              $l = 0;
        for ($i = 0; $i < $c; ++$i)
        {
           if ((ord($str[$i]) & 0xC0) != 0x80)
           {
              ++$l;
           }
        }
        return $l;
     }

  ตัวอย่างการใช้
  <?php
      function utf8_strlen($str)
      {
        $c = strlen($str);
        $l = 0;
        for ($i = 0; $i < $c; ++$i)
        {
           if ((ord($str[$i]) & 0xC0) != 0x80)
           {
              ++$l;
           }
        }
        return $l;
      }
      echo utf8_strlen("ดีครับ"); //แสดงผลจะได้ 6
      $str = "อ่านง่ายดี";//นำตัวแปรมาเก็บข้อความ
      echo utf8_strlen($str); //แสดงผลจะได้ 10
  ?>

  เพี่ยงเท่านี้เราก็จะหมดปัญหากวนใจในการนับตัวอักษรภาษาไทยแล้วน่ะครับ