รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

PHP นับจำนวนตัวอักษร ของข้อความ ภาษาไทย แบบ UTF-8

  วันนี้นำเทคนิคดีๆ ของ PHP ในการ นับจำนวนตัวอักษร ของข้อความ ภาษาไทย แบบ UTF-8 ครับ ซึ่งบางคนอาจเจอปัญหานี้ คือใช้ strlen() แล้วเอ๊ะ !! ทำไมตัวอักษรมันเกิน เราลองมาดู Source Code กันครับ 

   

  CODE FUNCTION

  function utf8_strlen($str)

     {
        $c = strlen($str);

              $l = 0;
        for ($i = 0; $i < $c; ++$i)
        {
           if ((ord($str[$i]) & 0xC0) != 0x80)
           {
              ++$l;
           }
        }
        return $l;
     }

   

   

  ตัวอย่างการใช้

   

  <?php
   

      function utf8_strlen($str)

      {
        $c = strlen($str);

        $l = 0;
        for ($i = 0; $i < $c; ++$i)
        {
           if ((ord($str[$i]) & 0xC0) != 0x80)
           {
              ++$l;
           }
        }
        return $l;
      }

   

      echo utf8_strlen("ดีครับ"); //แสดงผลจะได้ 6

      $str = "อ่านง่ายดี";//นำตัวแปรมาเก็บข้อความ

      echo utf8_strlen($str); //แสดงผลจะได้ 10

   

  ?>

   

  เพี่ยงเท่านี้เราก็จะหมดปัญหากวนใจในการนับตัวอักษรภาษาไทยแล้วน่ะครับ