รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การส่งข้อมูลจาก sever ไปที่ client ด้วย HTML5 Server-sent Events (SSE)

  SSE ย่อมาจาก Server-Sent Events คือการส่งผ่านข้อมูลจาก sever ไปที่ client ต่างกันกับ WebSockets เป็นการส่งข้อมูลแบบสองทาง แต่ถ้าเราต้องการส่งข้อมูลทางเดียวจาก sever ไปที่ client (เช่น การแจ้งเตือนต่างๆ  ของ Facebook/Twitter) เราสามารถใช้เทคโนโลยีอีกตัวชื่อ Server-sent Events (SSE) แทนได้ 

   

  ตัวอย่าง

  <html>
  <body>
  <h1>Getting server updates</h1>
  <div id="result"></div>
   
  <script>
  if(typeof(EventSource)!=="undefined")
    {
    var source=new EventSource("demo_sse.php");
    source.onmessage=function(event)
      {document.getElementById("result").innerHTML+=event.data + "<br>"; };  }else  {document.getElementById("result").innerHTML="Sorry, your browser does not support server-sent events..."; }
  </script>
   
  </body>
  </html>
   

  ตรวจสอบว่า browser รองรับ  SSE หรือไม่ 

  if(typeof(EventSource) !== "undefined") {

      // Yes! Server-sent events support!

      // Some code.....

  } else {

      // Sorry! No server-sent events support..

  }

   

  คำสั่ง Event สำคัญของ EventSource

  onopen : เหตุการณ์ที่ใช้ตรวจสอบว่าติดต่อ server สำเร็จ

  onmessage : เหตุการณ์ที่ใช้ตรวจสอบว่า server ได้รับ message แล้วหรือยัง

  onerror : เหตุการณ์ที่ใช้ตรวจสอบความผิดพลาด