รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การใส่เพลงในเว็บด้วย HTML5 audio

  การแทรกไฟล์เสียงลงบนเว็บไซต์ที่เขียนโดยภาษา HTML5 สามารถทำได้โดยใช้เเท็ก <audio>

  วิธีการแทรกไฟล์เสียงด้วยแท้ก <audio> ทำได้ดังนี้

  เช่นกันครับ ในกรณีที่เรากลัวว่า เบราเซอร์ไม่รองรับ HTML5 จะแสดงผลไม่ได้ เราก็ใส่ ข้อความที่เราอยากให้แสดงเมื่อเบราเซอรแสดงผลไม่ได้เข้าไป เช่น

  <audio src="song.ogg" controls="controls">
  Your browser does not support the audio element.
  </audio>

  *** ในกรณีนี้ ถ้าเบราเซอร์ที่ไม่รองรับ HTML5 มันจะแสดงผลข้อความ Your browser does not support the audio element. ขึ้นมา

  ในกรณีที่อ้างอิงไฟล์เช่น มีไฟล์มากกว่า 1 ที่ หรือมากกว่า 1 แหล่ง เราก็จะกำหนดได้เช่นกัน ดังตัวอย่าง 

  <audio controls="controls">
    <source src="song.ogg" type="audio/ogg" />
    <source src="song.mp3" type="audio/mpeg" />
  Your browser does not support the audio element.
  </audio> 

  โดยกรณีนี้เบราเวอร์จะแสดงไฟล์ ที่รู้จักเป็นไฟล์แรกขึ้นมา และหากต้องการอ้างอิงแหล่งข้อมูลก็กำหนดได้โดยใช้ TYPE เป็นตัวอ้างอิงครับ
   
  สำหรับแอททริบิวต์ ที่เราจะใช้ใน tag <audio> มีดังนี้ครับ
   
  Attribute Value Description
  autoplay autoplay กำหนดให้เล่นเพลงเมื่อเปิดหน้าเพจทันที
  controls controls กำหนดปุ่มควบคุม
  loop loop กำหนดจำนวนรอบในการเล่นเพลง
  preload preload กำหนดให้พร้อมเล่นทันทีเมื่อเปิดหน้าเพจ
  src url อ้างอิงที่อยู่ไฟล์