รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การลากและวางวัตถุด้วย HTML5 drag and drop

  drag and drop คือการคลิกที่วัตถุค้างเอาไว้ แล้วลากไปวางยังพื้นที่ ที่ต้องการ โดยการลากไปวางนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่ตามเคอร์เซอร์เมาส์ไปด้วย จนกว่าเราจะปล่อยมือจากการคลิกเมาส์ วัตถูก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งใหม่ ซึ่งการ drag and drop จะช่วยให้เราสามารถย้ายวัตถุได้อย่างอิสระตามต้องการ

   

  event ที่น่าสนใจคือ

  - ondragenter
  - ondragover
  - ondrop

   

  ตัวอย่าง

   <html>
  <head>
  <style type="text/css">
  #div1 {width:350px;height:200px;padding:10px;border:1px solid #aaaaaa;}
  </style>
  <script>
  function allowDrop(ev)
  {ev.preventDefault();}
   
  function drag(ev)
  {ev.dataTransfer.setData("Text",ev.target.id);}
   
  function drop(ev)
  {ev.preventDefault();
  var data=ev.dataTransfer.getData("Text");
  ev.target.appendChild(document.getElementById(data));}
  </script>
  </head>
  <body>
   
  <p>Drag the Koala image into the rectangle:</p>
   
  <div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>
  <br>
  <img id="drag1" src="http://images.temppic.com/20-10-2012
  /images_vertis/1350706157_0.24874200.jpg" draggable="true" ondragstart="drag(event)" width="300" height="180">
   
  </body>
  </html>
   

  จากตัวอย่าง 

  1. เราสามารถลากภาพ ไปใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมได้ ด้วยแท็กนี้ และหากเราต้องการล๊อกภาพให้อยู่กับที่ไม่ให้ย้ายไปย้ายมาได้ ก็ให้เปลี่ยนจากคำว่า true เป็น false
   
  <img draggable="true"> 
   
  2. แท็กใส่รูปภาพ ที่ต้องการให้ลากได้ <img id="drag1" src="/ ใส่ URL ของภาพ " 
   
  3. ตรงนี้จะเป็น การสร้างกรอบสำหรับวางภาพ ในตัวอย่างนี้ ยาว 350 พิกเซล และ กว้าง 200 พิกเซล มีเส้นกรอบหนา 1 พิกเซล และมีคำว่า  function allowDrop(ev)  ซึ่งหมายถึงยอมให้ภาพสามารถวางที่จุดนี้ได้
   
  <style type="text/css">
  #div1 {width:350px;height:200px;padding:10px;border:1px solid #aaaaaa;}
  </style>
  <script>
  function allowDrop(ev)