รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

อิลิเม็นท์ส่วนประกอบใหม่ๆ ใน HTML5 มีอะไรบ้าง?

   HTML 4.01 ถูกตั้งให้เป็น ภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปใน ปี ค.ศ. 1999 แต่จากตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบัน Elements ใน HTML4 บางตัวไม่ได้ถูกใช้งานมากนักตามที่ได้เคยคาดการกันเอาไว้ จนทำให้ตอนนี้ใน HTML5 ได้มีการลบบางส่วนและเพิ่มเติมส่วนใหม่ๆเข้ามา จนในที่สุด ณ ปัจจุบันนี้ HTML5 ได้พยายามทำการเพิ่มเติม Element ในส่วนของ โครงสร้าง ในส่วนของฟอร์ม การจัดการข้อผิดพลาด การวาดรูป และ การใช้งานสือบันเทิงต่างๆให้ดีมากยิ่งขี้น

  Semantic/Structural Elements ใหม่ใน HTML5
  สร้างมาเพื่อทำให้โครงสร้างดียิ่งขึ้น

  <article> Tag ที่อ้างถึงบทความ
  <aside> Tag ที่อ้างถึงข้อความที่ถูกเขียนขึ้นและจัดวางไว้ด้านใดด้านหนึ่งของเว็บ
  <bdi> เป็นการแยกส่วนของข้อความ เพราะบางครั้งการใช้ภาษาที่ต่างกัน ทำให้คอมพิวเตอร์สับสนในการจัดลำดับ
  <command> จัดการกับปุ่มคำสั่งต่างๆ
  <details> ข้อมูลที่สามารถ ซ่อนหรือเรียกดูได้
  <summary> ใช้ร่วมกับ <details> element เป็นส่วนหัวที่จะโชว์ข้อความเสมอ
  <figure> จัดกลุ่มของข้อมูลในส่วนของ ภาพ ไดอะแกรม สื่อต่างๆ เพื่อให้สื่อเหล่านั้นและข้อความถูกจัดวางไว้ร่วมกัน
  <figcaption> คำอธิบาย ของ<figure> element ที่ถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน
  <footer> Tag ที่อ้างถึงส่วนท้ายหรือล่างสุดของเอกสาร
  <header> Tag ที่อ้างถึงส่วนหัวหรือบนสุดของเอกสาร
  <hgroup> กลุ่มที่มี <h1> ถึง <h6> ที่สามารถนำมาใช้ได้ในนี้ ถ้าหากว่า ใน heading มีการวางหัวข้อไว้หลายหัวข้อ
  <mark> เป็นการไฮไลต์ข้อความ
  <meter> ใช้ในการวัด และโชว์ผลลัพธ์แบบแท่ง เช่นความจุต่างๆ ผลการค้นหา แต่ไม่ความใช้ในส่วนของการทำงานประมวลผล
  <nav> Tag ที่อ้างส่วนของเมนู
  <progress> โชว์การประมวลผลแบบแท่ง
  <ruby> ใช้เพิ่มคำอธิบายประกอบ สำหรับตัวอักษรของเอเชียฝั่งตะวันออก
  <rt> เพิ่มคำอธิบาย หรือการออกเสียงสำหรับตัวอักษรของเอเชียฝั่งตะวันออก
  <rp> ใช้เพื่อ โชว์ในเบราเซอร์ที่ไม่ซัพพอร์ท ruby Tag
  <section> Tag ที่อ้างส่วนต่างๆของเอกสาร
  <time> อ้างถึง การเขียนวันที่หรือเวลา
  <wbr> เป็นการจัดการกับการตัวอักษรในส่วนของการขึ้นบรรทัดใหม่


  Media Elements ใหม่ใน HTML5
  สร้างมาเพื่อการใช้สื่อมัลติมีเดียต่างๆในเว็บ

  <audio> เพิ่มเสียงเข้ามาในเว็บของคุณ
  <video> เพิ่มวีดีโอเข้ามาในเว็บของคุณ
  <source> เพิ่มสื่อได้หลายตัวเข้ามาในเว็บของคุณโดยใช้ได้กัย <video> และ <audio>
  <embed> สำหรับจัดวาง สื่อที่นำมากจากภายนอก หรือ Plug-in ด้วย
  <track> ใช้สำหรับการลำดับ ของ <video> และ <audio>


  แท็ก <canvas>

  <canvas> สำหรับ การเขียนภาพกราฟฟิค โดยใช้ สคริปเข้ามาจัดการและส่วนใหญ่จะใช้ JavaScript 


  Form Elements ใหม่ใน HTML5
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภารและความสามารถในการทำงานที่หลากหลายขึ้น

  <datalist> โชว์รายการที่เราได้กำหนดไว้ เวลาที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลลงมา
  <keygen> เป็นการสร้างความปลอดภัย โดยทำการส่าง private key เก็บไว้ และ ส่ง public key ไปที่ เซอร์เวอร์
  <output> โชว์ผลการคำนวนทางคณิตศาสตร์