รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การเขียน php ตรวจสอบ Browser อย่างง่าย

  PHP code เช็ค บราวเซอร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดไฟล์ css ที่ต้องการนำมาแสดงเช่น
  - กรณี IE 6 กับ IE 7 ที่มีคุณสมบัติของ css ไม่เหมือนกัน กรณี ต้องการให้หน้าเว็บเพ็จ หรือเว็บไซต์เปิดได้เฉพาะบางบราวเซอร์
  - กรณี กำหนดให้เว็บไซต์มีการแสดงผลที่แตกต่างกันไปตาม บราวเซอร์ที่ใช้
  - กรณี ต้องการทราบว่ามีการใช้บราวเซอร์ใดเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ฯลฯ

  PHP Code รวม

  <?php
  function chkBrowser($nameBroser){
      return preg_match("/".$nameBroser."/",$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
  }
  ?>
  <?php
  if(chkBrowser("MSIE")==1){
      // IE
      if(chkBrowser("MSIE 8")==1){
          // IE 8
      }elseif(chkBrowser("MSIE 7")==1){
          // IE 7   
      }elseif(chkBrowser("MSIE 6")==1){
          // IE 6   
      }else{
          // IE อื่นๆ
      }   
  }elseif(chkBrowser("Firefox")==1){
      // Firefox
  }elseif(chkBrowser("Chrome")==1){
      // Chrome
  }elseif(chkBrowser("Chrome")==0 && chkBrowser("Safari")==1){
      // Safari
  }elseif(chkBrowser("Opera")==1){
      // Opera
  }elseif(chkBrowser("Netscape")==1){
      // Netscape
  }else{
      // Other
  }
  ?>

  สามารถนำโค้ดมาตรวจสอบ เฉพาะบางบราวเซอร์ได้ ดังนี้

  <?php
  function chkBrowser($nameBroser){
      return preg_match("/".$nameBroser."/",$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
  }
  ?>
  <?php
  if(chkBrowser("MSIE 6")==1){
      // เงื่อนไขถ้าบราวเซอร์เป็น IE 6
  }
  // หรือ
  if(chkBrowser("MSIE")==0){
      // เงื่อนไขถ้าบราวเซอร์ไม่ใช่ IE
  }
  ?>