สรุปคู่มือสำหรับคนตรวจคุณภาพเว็บ (Google Quality Rater) 2011

อย่างที่เราหลาย ๆ คนรู้ว่านอกจาก Algorithm แล้ว Google ก็ยังมีคนคอยตรวจเว็บด้วย เพราะว่า machine ยังทำบางอย่างไม่ได้ และ Google Rater นั้นก็จะมีคู่มือสำหรับให้คะแนนเว็บไซต์ต่าง ๆ ไว้อ่านก่อน เพื่อที่จะได้ให้คะแนนได้อย่างมีมาตฐานในแบบของ Google และจากการที่มีตัวนี้หลุดออกมา และทาง SeoMoz ได้สรุปออกมา 16 ข้อ ใน 16 Insights into Google’s Rating Guidelines เมื่อคืนนี้(26/10/2011 เวลาเกือบ ๆ เที่ยงคืนของบ้านเราเห็นจะได้) ผมจึงเอาเวลามาเขียนบทความนี้ก่อน (ที่จริงว่าจะเขียนอย่างอื่น) เพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเปิดมุมมองให้หลาย ๆ คนได้คิดกัน ผมแปลแบบคร่าว ๆ นะครับ เน้นเนื้อ ๆ ไม่เอาน้ำดีกว่าเพราะหลายข้อเหลือเกิน

* เอกสารที่หลุดออกมาไม่ค่อยได้พูดถึงการนับ Backlink, linking ของ block c, จำนวน domains ที่ link เข้ามาหาเรานะครับ

(1) Relevance Is A Continuum
Google กำลังมอง “ความเกี่ยวข้อง” อย่างกว้าง ๆ เพราะว่าคนตรวจ (Rater) ถูกบอกให้ตรวจความเกี่ยวข้องเป็น 5 ระดับ “สำคัญมาก”, “มีประโยชน์”, “เกี่ยวข้อง”, “เกี่ยวข้องนิดหน่อย”, “ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้” (Google ให้ตัวอย่างและวิธีการมากมายเพื่อ rate ให้ได้คุณภาพสูง)

(2) Relevance & Spam Are Independent
ความเกี่ยวข้องนั้นถูกแบ่งเป็นระดับ แต่ spam นั้นถูกแบ่งเป็นการถูก mark หรือไม่ เพราะฉะนั้นในมุมมองของ Google เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ สามารถเป็นเว็บ spam ได้หรือเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่เว็บ spam ก็ได้เช่นกัน

(3) The Most Likely Intent Rules
Queries หรือก็คือคำค้นหาที่เราพิมพ์ลงไปในช่อง Search นั้น (บ้านเราบ่อยครั้งเรียกว่า Keyword) บางครั้งมีความหมายกำกวม อย่างเช่น คำว่า “apple” อาจจะหมายถึงหลาย ๆ อย่าง เช่น apple company, apple computer, apple (fruit), หรือ อื่น ๆ … Google บอกให้คนตรวจใช้ความหมายที่ดูชัดเจนที่สุดสำหรับคำ ๆ นั้น และสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ความหมายที่ชัดเจนนั้น ๆ มั้งเป็นประโยชน์ต่อ Brand ดัง ๆ … ซึ่งก็คือ ความหมายอื่น ๆ ของ Queries (keyword) นั้น ๆ จะถูกลดค่าความเกี่ยวข้องลง ถ้า queries นั้น ๆ มีความหมาย หลัก ๆ อยู่

(4) Some Results Are “Vital”
“ความเกี่ยวข้องมาก ๆ” นั้นถูกจัดให้อยู่ในเคสพิเศษ อะไรก็ตามที่มีตัวตนอย่างเป็นทางการสามารถมีผลการค้นหาที่ดีได้ เช่น บริษัท นักแสดง นักการเมือง เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วสิ่งเหล่านี้จะมีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอยู่แล้ว … ความหมายหลักเท่านั้นที่จะมีความพิเศษได้ ตัวอย่างเช่น Apple Vacation นั้นไม่มีทางที่จะมีผลการค้นหาที่โดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับ “apple”

Social Profile ก็สามารถมีความพิเศษได้ หาก Profile เหล่านั้นเป็นของบุคคลทั่วไปหรือกลุ่มคนเล็ก ๆ แต่ที่น่าสนใจก็คือ Google ระบุชัดเจนว่า Social Media Profile ของบริษัทไม่สามารถได้รับการพิจารณาให้เป็นความพิเศษได้

(5) Generic Queries Are Never Vital
ชัดเจนว่า Walmart.com สามารถได้รับผลการ  search ที่ดีเป็นพิเศษสำหรับคำว่า “walmart” แต่ Couches.com นั้นจะไม่ได้ผลการ search ที่เป็นพิเศษสำหรับคำว่า “couches” … นั่นหมายความว่า keyword ตรง ๆ ในโดเมนจะไม่มีความพิเศษมากนัก หากคำค้นหาที่ใช้มีความเป็นทั่ว ๆ ไป ๆ สูง

(6) Queries Come in 3 Flavors
จากเอกสารของ Google วัตถุประสงค์ของคำค้นหานั้น สามารถแบ่งออกเป็น Action(“Do”), Information (“Know”), หรือ Information (“Go”) … โมเดล Do/Know/Go นี้พูดถึงบ่อยครั้งมากในเอกสาร และค่อนข้างเป็นโครสร้างที่มีประโยชน์ต่อการเข้าใจการ Search … ความเกี่ยวข้องถูกประเมินจากวัตถุประสงค์ ก็คือ ถ้าคำค้นหานั้นมีความเป็น action อย่างชัดเจน (เช่น “buy computer”) ผลการค้นหาที่มีความเป็น action นั้น ๆ ก็สามารถมีความเกี่ยวข้องสูง

(7) Useful Goes Beyond Relevance
Google บอกว่าหน้าเพจที่ “useful” นั้นควรจะเป็นมากกว่าแค่ “เกี่ยวข้อง” มันควรที่จะน่าสนใจ มีผู้คนพูดถึง มีความบันเทิง และ/หรือ เป็นปัจจุบัน ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนตรวจเอกด้วย เว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องผ่านเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด … แต่กระนั้น “ความเกี่ยวข้อง” อย่างเดียวไม่สามารถได้รับคะแนนสูงได้

(8) Relevance Implies Language Match
ถ้าผลลัพธ์ของการค้นหาไม่ตรงกับคำค้นหาในภาษาเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่จะถือว่าผลลัพธ์นั้นมีความเกี่ยวข้องต่ำ … ในทางเดียวกัน ถ้าคำค้นหาภาษาหนึ่ง ๆ ไม่ตรงกับผลลัพธ์ของภาษานั้น ๆ เลย ผลลัพธ์ก็ถือว่าไม่เกี่ยวข้องเช่นกัน

(9) Local Intent Can Be Automatic
ถึงแม้ว่าคำค้นหานั้นมีความหมายรวม ๆ มันสามารถกลับกลายเป็นวัตถุประสงค์ของความเป็นท้องถิ่น ( local) ได้ Google ได้ยกตัวอย่าง “ice rink” ว่าควรแสดงผลลัพธ์สำหรับท้องถิ่น และระบุส่วนที่ไม่ได้เป็นท้องถิ่น ให้เป็นไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีประโยชน์ … สิ่งนี้เอาไว้ประยุกต์ใช้กับการมี location อยู่ในคำค้นหาหรือเปล่า

(10) Landing Page Specificity Matters
เพจเป้าหมายนั้นเหมาะกับคำค้นหาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หน้ารายละเอียดสินค้าควรจะเข้าคู่กับ long-tail query สำหรับสิ้นค้านั้น ๆ และในทางกลับกัน query ที่ค่อนข้างกว้าง ควรจะเข้าคู่กับเพจที่ค่อนข้างกว้างเช่นกัน

(11) Misspellings Are Rated By Intent
คำที่สะกดผิดอย่างชัดเจนนั้น ความเกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ users ส่วนใหญ่ค้นหา เมื่อก่อนนี้คำสะกดผิดเป็นส่วนหนึ่งที่ seo ต้องทำด้วย แต่เดี๋ยวนี้ จะผลักให้ผู้ค้นหาไปยังคำที่สะกดถูก

(12) Copied Content Can Be Relevant
เนื้อหาที่ทำการคัดลอดมาสามารถมีความเกี่ยวข้องได้ สิ่งนี้ค่อนข้างน่าประหลาดใจในช่วงหลังจากที่มีการปล่อย Panda ออกมา แต่ Google รับรู้ได้ว่าเนื้อหาที่คัดลอกมา ไม่ได้เป็นคุณภาพต่ำไปซะทุกเคส ตราบใดที่ถูกจัดการอย่างดี มีประโยชน์หรือไม่ได้ถูกออกแบบมาแค่เพียงเพื่อการแสดง ad … แต่แน่นอนว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความตัวคนตรวจเองด้วย และมันชัดเจนว่ายังไงเก็มีความจำเป็นที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหา … เว็บไซต์ที่ไม่มีอะไร นอกจากเนื้อหาที่ก๊อปเค้ามาจะไม่ได้คะแนนที่สูง และเว็บที่ก๊อปเนื้อหามาเพื่อใส่ Ads ไปทั่วจะถูก mark ให้เป็น spam

(13) Some Queries Don’t Need Defining
ผลลัพธ์จาก Dictionary หรือ encyclopedia จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อ query นั้นมีความต้องการความหมายหรือข้อมูลเพิ่มเติม ถ้า users ส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของคำค้นหาอยู่แล้ว Dictionary หรือ encyclopedia จะไม่ถูกพิจารณาให้เป็นประโยชน์

(14) Ads Without Value Are Spam
ข้อความท่้อนหนึ่งที่ถูกเขียนอยู่ในเอกสารก็คือ “ถ้าเพจหนึ่ง ๆ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหาเงินอย่างเดียว เพจนั้น ๆ ก็คือ spam”…. แต่กระนั้นมันก็ยังโอเค ถ้าจะหารายได้จากเว็บหรือ Ads ตราบใดที่เว็บไซต์นั้น ๆ มี content ที่มีคุณค่าช่วยค้ำเอาไว้น่ะนะ

(15) Google.com Is Low Relevance
Google.com นั้นมีความเกี่ยวข้องต่ำ … จาก Google’s standard, ช่อง search box ที่ไม่มีผลลัพธ์แสดงนั้นถือว่าไม่เกี่ยวข้องหรือไร้ประโยชน์ แต่เอกสารก็บอกไว้ว่า internal search result pages สามารถเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ได้ในบางกรณี

(16) Google Raters Use Firefox
คนตรวจ Google ใช้ Firefox … Google Raters ถูกบอกให้ใช้มันคู่กับ web developer add-on

ก็หมดแล้วเท่านี้ เราอาจจะไม่ได้รู้อะไรทั้งหมด แต่ก็อาจจะได้ภาพรวมว่า่ Google มองเว็บต่าง ๆ เป็นแบบไหน เพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับ seo ได้ดีขึ้นต่อไป ถ้าคิดดี ๆ ผมว่าได้อะไรดี ๆ เยอะนะครับ

 

ปฏิวัติงานรับทําเว็บไซต์ ฉีกทุกข้อจำกัด ไอเดียเฉียบล้ำนำสมัย ดีไซน์ก้าวกระโดด เพราะดีไซน์บ่งบอกถึงตัวตน พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ในราคาไม่แพง คุ้มค่า รับทำเว็บไซต์ ให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รองรับติดอันดับ GOOGLE

Iphone

วิสัยทัศน์พันธกิจ รับทำเว็บไซต์

“Professional Standard” คือคำที่ทีมงานใช้ในการสื่อสารและยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน หลายปีที่ผ่านมาเราได้รับทั้งคำชื่นชมต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลงานและงานบริการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้พัฒนาและ ส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “งานคุณภาพสูง เหนือความคาดหมาย” และ “ตรงต่อเวลา” ให้กับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ให้ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้า จึงได้สร้างทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มาบริการธุรกิจคุณ

ขั้นตอน รับทำเว็บไซต์

เราไม่ได้แค่ รับทำเว็บไซต์ ตาม Site Map ที่ลูกค้าต้องการ แต่นี่คือ ขั้นตอนและขบวนการทำงานเกี่ยวกับ WEB Development ของเราทั้งหมด
รับทำเว็บไซต์
1.

Requirement (เก็บข้อมูลสำหรับ รับทำเว็บไซต์)

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการทำเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับดีไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ที่ตรงใจธุรกิจของท่านมากที่สุด และนอกจากนี้ทางเรามีความยินดีที่ จะออกพบท่านนอกสถานที่ หากลูกค้า ต้องการพบกับทีมงานเพื่อขอคำปรึกษา สำหรับรับทำเว็บไซต์

2.

DESIGN (ออกแบบเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร)

รับทำเว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การจดจำธุรกิจ ด้วยทีมงานคุณภาพ มีผลงาน ออกแบบเว็บ มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณจะได้รับบริการ ที่ตรงใจคุณที่สุด กับดีไซน์ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ ตรงใจลูกค้ามากที่สุด เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

3.

HTML & CSS (รับทำเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่)

สร้าง Prototype หน้าหลัก และหน้าย่อยต่างๆ ของเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงหน้าจอที่จะแสดงบนมือถือหรือแท็บเล็ต ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการ รับทำเว็บไซต์ Web Responsive และ Web Parallax มาผสมผสานกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และประสบความสำเร็จ ในสายงานธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ ดีไซน์หรู คุณภาพดี

4.

CMS (รับทำเว็บไซต์ พร้อมออกแบบระบบหลังบ้าน)

พัฒนาระบบบริหารและจัดการหลังบ้าน สำหรับทีมทำงาน พร้อมเชื่อมต่อกับ Front Office ด้วยระบบจัดการข้อมูล รับทำเว็บไซต์ ใช้งานง่ายที่สุด ดีที่สุด ครบที่สุด ทรงพลังที่สุด เพื่อให้รองรับและตอบสนอง ต่อการใช้งานในธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ สวยเด่นสะดุดตา โดยทีมงาน รับทำเว็บไซต์ มากประสบการณ์

5.

SEO (รับทำเว็บไซต์ รองรับติดอันดับ Google)

เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ติดอันดับในผลการค้นหา ของ Search Engine เช่น Google รับทำเว็บไซต์ ปรับแต่งโครงสร้าง และหน้าเว็บไซต์ให้รองรับกับ seo สามารถเจาะ หรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง มีความแม่นยำ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้า ของธุรกิจโดยตรง

6.

SUPPORT (ให้คำปรึกษาหลังการ รับทำเว็บไซต์)

หลังจากทำการ รับทำเว็บไซต์ ให้กับลูกค้าจนแล้วเสร็จ ทางทีมงานยังมีบริการให้คำปรึกษาหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่มีปัญหา หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บ หรือต้องการพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมในวันข้างหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอคำแนะนำ รับทำเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา

ลูกค้าบางส่วนของเรา รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีคุณภาพเห็นผลจริง รับทำเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจ SME รับทำเว็บไซต์ ใช้ต่อยอด ในเชิงธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมือใหม่ อีกระดับของ รับทำเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ รับทำเว็บไซต์ สวยโดดเด่น

ลูกค้า รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

samuiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ajthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

sukhothaiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

leadertrade.net
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

tmill.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

procleanth.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

bistecthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : ร้านอาหาร ไหมไทย

ร้านอาหาร ไหมไทย

maithaibenicia.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

filtervision.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

tratairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

functioninter.com

สนใจใช้บริการ รับทำเว็บไซต์ กับบริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด? ส่ง ข้อความ

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ทำเว็บขายของ, ร้านค้าออนไลน์

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์เพื่อเตรียมต้อนรับ AEC กับเว็บไซต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในยุคของโลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ไม่ต้องลงทุนสูง อีกระดับการเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ด้วยตัวคุณเอง ในราคาไม่แพง คุ้มค่า เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ตรงใจธุรกิจของคุณ

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

Google Cloud Platform คือ บริการ Cloud Services รูปแบบหนึ่งของ Google ที่มีผลิตภัณฑ์และบริ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

Kubernetes หรือ k8s เป็นซอฟต์แวร์ open source สำหรับใช้จัดการและควบคุม container ที่ทำงาน...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

GitLab Container Registry คือ เป็น feature หนึ่งของทาง GitLab เอาไว้ใช้สำหรับเก็บ containe...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

Docker นั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

เนื่องจากในการพัฒนา application สมัยก่อนทุก application จะใช้ environment เดียวกันซึ่งเป็น...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การทำ CI ใน Gitlab CI นั้น จำเป็นต้องสร้างไฟล์ .gitlab-ci.yml ไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจ็คซะก่อ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

Firebase Hosting คือ ส่วนหนึ่งของบริการ Google Firebase สำหรับใช้ทำเป็น Web Hosting ที่ให้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

Ionic Framework คือ Framework ที่ช่วยให้พัฒนาแค่ครั้งเดียวแต่เราสามารถ Build ให้ออกมาใช้งา...

อ่านต่อ

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ เพิ่มโอกาสในการขาย ให้ธุรกิจก้าวนำคู่แข่ง รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ มีเว็บไซต์สวยงามน่าเชื่อถือ ด้วยทีมงานคุณภาพ ผลงานกว่าพันผลงาน รับทำเว็บไซต์ ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ

รับทำเว็บไซต์ ทุกพื้นที่ ทั่วกรุงเทพฯ รับทำเว็บไซต์ รามคำแหง มีนบุรี บางกะปิ รับทำเว็บไซต์ ทวีวัฒนา ดอนเมือง สายไหม รับทำเว็บไซต์ บางขุนเทียน คลองสามวา ประเวศ รับทำเว็บไซต์ สะพานใหม่ สุขุมวิท เกษตร รับทำเว็บไซต์ รามอินทรา วังทองหลาง บางเขน รับทำเว็บไซต์ ลาดพร้าว คลองจั่น นวมินทร์ รับทำเว็บไซต์ สุขุมวิท ห้วยขวาง คลองเตย รับทำเว็บไซต์ พญาไท สาทร ดินแดง ทำเว็บไซต์ ปทุมวัน ราชเทวี รับทำเว็บไซต์ บึงกุ่ม บางนา ภาษีเจริญ ยานนาวา รับทำเว็บไซต์ จตุจักร ตลิ่งชัน สะพานสูง สวนหลวง

ติดต่อ รับทำเว็บไซต์

บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด :
1294 ห้อง 3 (เอ) ชั้น 3 ถนนสุทธิสาร วินิจฉัย ซอยอุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone : 086-394-0954
Email : sales@softmelt.com
Line ID : softmelt

กรุณากรอกข้อมูล และหัวข้อ ที่ท่านสนใจทำเว็บไซต์ ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง