การใช้ Facebook Graph Api ด้วย facebook php sdk

graph api ของ facebook หากไม่ลงลึกในรายละเอียด และการประยุกต์ ก็เป็นเพียงการดึงข้อมูล และการอัพเดท ข้อมูลใน facebook ธรรมดาโดยทั่วไป ซึ่งในความจริงเราสามารถใช้งาน facebook ได้หลายรูปแบบ เช่น สร้างระบบตะกร้าสินค้า ใน application สร้างระบบกระดานสนทนาในเว็บไซต์ สร้างระบบ photo album เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งก็คือ facebook มีระบบ ฐานข้อมูลเหล่านี้รองรับ เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ 

อย่างไรก็ตาม มาศึกษาพื้นฐาน การใช้งาน graph api ด้วย php sdk กันก่อน ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการดึงข้อมูล ของ facebook มาใช้งาน
 
อ่านรายละเอียด และทำความเข้าใจด้วยตัวเอง เพิ่มเติมได้ที่ http://developers.facebook.com/docs/api
 
รูปแบบการใช้งาน graph api โดยทั่วไป
https://graph.facebook.com/ID  คือ https://graph.facebook.com/ต่อท้ายด้วย id ของ object ใน facebook
 
object ของ facebook มีอะไรบ้าง ดูได้ที่  http://developers.facebook.com/docs/reference/api/
 
เราสามารถทดสอบการแสดงข้อมูลการใช้งาน graph api ของ facebook ด้วยนำ url graph api เช่น  (ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เขียน ใน facebook)
 
https://graph.facebook.com/softmelt
 
ไปวางที่ตำแหน่ง url ใน browser chrome หรือ firefox 
ก็จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของ softmelt ใน facebook ออกมาในรูปแบบ json object
{  
   "id": "1234998873",  
   "name": "softmelt",  
   "first_name": "softmelt",  
   "last_name": "softmelt",  
   "link": "http://www.facebook.com/softmelt",  
   "gender": "male",  
   "locale": "en_US"  
}  
 
เราไม่ต้องกังวลในเรื่อง json object คืออะไร เพราะ php-sdk จะแปลงค่าเป็นตัวแปร array ให้เราใช้งาน
สำหรับใครที่อยากรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ json คือะไร ค้นหาใน google
 
การใช้งาน php-sdk เรียกใช้ฟังก์ฃัน api สามารถทำได้ดังนี้
<?php  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
///       ส่วนของการใช้งาน  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
$testData=$facebook->api("/btaylor"); // ข้อมูลของคุณ Bret Taylor สำหรับทดสอบ  
// ทดสอบการแสดงผลตัวแปร array  
pre($testData);  
?>  
เราสามารถกำหนดชื่อ แทน id ได้ตามตัวอย่างข้างต้น หรือกำหนดเป็น id ได้เช่น
 
<?php  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
///       ส่วนของการใช้งาน  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
$testData=$facebook->api("/220439"); // ข้อมูลของคุณ Bret Taylor สำหรับทดสอบ  
// ทดสอบการแสดงผลตัวแปร array  
pre($testData);  
?>  
 
2 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้งานกับ object ชื่อ user ใน facebook อย่าลืมว่า graph api สามารถใช้งานได้กับ object ทุกตัวของ facebook ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
// Users: https://graph.facebook.com/btaylor (Bret Taylor)  
$testData=$facebook->api("/btaylor");  
// Pages: https://graph.facebook.com/cocacola (Coca-Cola page)  
$testData=$facebook->api("/cocacola");  
// Events: https://graph.facebook.com/251906384206 (Facebook Developer Garage Austin)  
$testData=$facebook->api("/251906384206");  
// Groups: https://graph.facebook.com/2204501798 (Emacs users group)  
$testData=$facebook->api("/2204501798");  
// Applications: https://graph.facebook.com/2439131959 (the Graffiti app)  
$testData=$facebook->api("/2439131959");  
// Status messages: https://graph.facebook.com/367501354973 (A status message from Bret)  
$testData=$facebook->api("/367501354973");  
// Photos: https://graph.facebook.com/98423808305 (A photo from the Coca-Cola page)  
$testData=$facebook->api("/98423808305");  
// Photo albums: https://graph.facebook.com/99394368305 (Coca-Cola's wall photos)  
$testData=$facebook->api("/99394368305");  
// Videos: https://graph.facebook.com/614004947048 (A Facebook tech talk on Tornado)  
$testData=$facebook->api("/614004947048");  
// Notes: https://graph.facebook.com/122788341354 (Note announcing Facebook for iPhone 3.0)  
$testData=$facebook->api("/122788341354");  
// Check-ins: https://graph.facebook.com/414866888308 (Check-in at a pizzeria)  
$testData=$facebook->api("/414866888308");  
 
นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนด ส่วน connection ต่อท้าย ได้ด้วย ตัวอย่าง เช่น ข้อมูลของคุณ Bret Taylor 
 
// Friends: https://graph.facebook.com/btaylor/friends  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
// News feed: https://graph.facebook.com/btaylor/home  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
// Profile feed (Wall): https://graph.facebook.com/btaylor/feed  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
// Likes: https://graph.facebook.com/btaylor/likes  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
// Movies: https://graph.facebook.com/btaylor/movies  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
// Books: https://graph.facebook.com/btaylor/books  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
// Notes: https://graph.facebook.com/btaylor/notes  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
// Photo Tags: https://graph.facebook.com/btaylor/photos  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
// Photo Albums: https://graph.facebook.com/btaylor/albums  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
// Videos: https://graph.facebook.com/btaylor/videos  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
// Events: https://graph.facebook.com/btaylor/events  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
// Groups: https://graph.facebook.com/btaylor/groups  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
// Check-ins: https://graph.facebook.com/btaylor/checkins  
$testData=$facebook->api("/btaylor/friends");  
 
ตัวอย่างข้างต้นเป็นวิธีการเรียกใช้งาน php-sdk  ไม่ควรนำโค้ดไปทดสอบรันพร้อมกัน เพราะจะเป็นการดึงข้อมูลจำนวนมาก ให้เลือกทดสอบตามบรรทัดที่ต้องการ
 
อ่านรายละเอียด และศึกษาเพิ่มเติม ด้วยตัวเองได้ที่
 
http://developers.facebook.com/docs/api
 
ข้อมูลและการใช้งานในส่วนอื่นๆ จะได้นำมากล่าวในต่อๆ ไป
 
ตัวอย่างโค้ดการใช้งาน php-sdk สำหรับ graph api
 
<?php  
session_start(); // กำหนดไว้ กรณีอาจได้ใช้ตัวแปร session  
include("facebook.php"); //  เรียกใช้งานไฟล์ php-sdk สำหรับ facebook  
  
// สร้าง Application instance.  
$facebook = new facebook(array(  
  'appId'  => 'xxxxxxxxxxxxx', // appid ที่ได้จาก facebook  
  'secret' => 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx', // app secret ที่ได้จาก facebook  
  'cookie' => true, // อนุญาตใช้งาน cookie  
));  

// ตรวจสอบสถานะการ login  
$session = $facebook->getSession();  
  
// สร้างฟังก์ชันไว้สำหรัดทดสอบ การแสดงผลการใช้งาน  
function pre($varUse){  
    echo "<pre>";  
    print_r($varUse);  
    echo "</pre>";  
}  
// สร้างตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลของสมาชิกเมื่อได้ทำการ login แล้ว  
$me = null;   
  
// ถ้ามีการ login ดึงข้อมูลสมาชิกที่ login มาเก็บที่ตัวแปร $me เป็น array  
if($session){  
    try{  
        $uid = $facebook->getUser(); // เก็บ id ของผู้ใช้ไว้ที่ตัวแปร $uid กรณีมีการล็อกอิน facebook อยู่  
        $me = $facebook->api('/me'); // ดึงข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบันทีล็อกอิน facebook มาเก็บในตัวแปร $me  
    }catch (FacebookApiException $e) { // กรณีเกิดข้อผิดพลากแสดงผลลัพธ์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  
        error_log($e);  
    }  
}  
?>  
<?php  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
///       ส่วนของการใช้งาน  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
$testData=$facebook->api("/btaylor"); // ข้อมูลของคุณ Bret Taylor สำหรับทดสอบ  
// ทดสอบการแสดงผลตัวแปร array  
pre($testData);  
?>  
<?php  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
///       ส่วนของการใช้งาน  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
$testData=$facebook->api("/220439"); // ข้อมูลของคุณ Bret Taylor สำหรับทดสอบ  
// ทดสอบการแสดงผลตัวแปร array  
pre($testData);  
?>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"  
 xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
<title>facebook use php sdk use graph api simple 1</title>  
</head> 
<body>
</body>  
</html>  

 

ปฏิวัติงานรับทําเว็บไซต์ ฉีกทุกข้อจำกัด ไอเดียเฉียบล้ำนำสมัย ดีไซน์ก้าวกระโดด เพราะดีไซน์บ่งบอกถึงตัวตน พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ในราคาไม่แพง คุ้มค่า รับทำเว็บไซต์ ให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รองรับติดอันดับ GOOGLE

Iphone

วิสัยทัศน์พันธกิจ รับทำเว็บไซต์

“Professional Standard” คือคำที่ทีมงานใช้ในการสื่อสารและยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน หลายปีที่ผ่านมาเราได้รับทั้งคำชื่นชมต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลงานและงานบริการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้พัฒนาและ ส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “งานคุณภาพสูง เหนือความคาดหมาย” และ “ตรงต่อเวลา” ให้กับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ให้ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้า จึงได้สร้างทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มาบริการธุรกิจคุณ

ขั้นตอน รับทำเว็บไซต์

เราไม่ได้แค่ รับทำเว็บไซต์ ตาม Site Map ที่ลูกค้าต้องการ แต่นี่คือ ขั้นตอนและขบวนการทำงานเกี่ยวกับ WEB Development ของเราทั้งหมด
รับทำเว็บไซต์
1.

Requirement (เก็บข้อมูลสำหรับ รับทำเว็บไซต์)

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการทำเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับดีไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ที่ตรงใจธุรกิจของท่านมากที่สุด และนอกจากนี้ทางเรามีความยินดีที่ จะออกพบท่านนอกสถานที่ หากลูกค้า ต้องการพบกับทีมงานเพื่อขอคำปรึกษา สำหรับรับทำเว็บไซต์

2.

DESIGN (ออกแบบเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร)

รับทำเว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การจดจำธุรกิจ ด้วยทีมงานคุณภาพ มีผลงาน ออกแบบเว็บ มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณจะได้รับบริการ ที่ตรงใจคุณที่สุด กับดีไซน์ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ ตรงใจลูกค้ามากที่สุด เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

3.

HTML & CSS (รับทำเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่)

สร้าง Prototype หน้าหลัก และหน้าย่อยต่างๆ ของเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงหน้าจอที่จะแสดงบนมือถือหรือแท็บเล็ต ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการ รับทำเว็บไซต์ Web Responsive และ Web Parallax มาผสมผสานกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และประสบความสำเร็จ ในสายงานธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ ดีไซน์หรู คุณภาพดี

4.

CMS (รับทำเว็บไซต์ พร้อมออกแบบระบบหลังบ้าน)

พัฒนาระบบบริหารและจัดการหลังบ้าน สำหรับทีมทำงาน พร้อมเชื่อมต่อกับ Front Office ด้วยระบบจัดการข้อมูล รับทำเว็บไซต์ ใช้งานง่ายที่สุด ดีที่สุด ครบที่สุด ทรงพลังที่สุด เพื่อให้รองรับและตอบสนอง ต่อการใช้งานในธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ สวยเด่นสะดุดตา โดยทีมงาน รับทำเว็บไซต์ มากประสบการณ์

5.

SEO (รับทำเว็บไซต์ รองรับติดอันดับ Google)

เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ติดอันดับในผลการค้นหา ของ Search Engine เช่น Google รับทำเว็บไซต์ ปรับแต่งโครงสร้าง และหน้าเว็บไซต์ให้รองรับกับ seo สามารถเจาะ หรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง มีความแม่นยำ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้า ของธุรกิจโดยตรง

6.

SUPPORT (ให้คำปรึกษาหลังการ รับทำเว็บไซต์)

หลังจากทำการ รับทำเว็บไซต์ ให้กับลูกค้าจนแล้วเสร็จ ทางทีมงานยังมีบริการให้คำปรึกษาหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่มีปัญหา หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บ หรือต้องการพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมในวันข้างหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอคำแนะนำ รับทำเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา

ลูกค้าบางส่วนของเรา รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีคุณภาพเห็นผลจริง รับทำเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจ SME รับทำเว็บไซต์ ใช้ต่อยอด ในเชิงธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมือใหม่ อีกระดับของ รับทำเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ รับทำเว็บไซต์ สวยโดดเด่น

ลูกค้า รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

samuiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ajthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

sukhothaiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

leadertrade.net
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

tmill.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

procleanth.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

bistecthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : ร้านอาหาร ไหมไทย

ร้านอาหาร ไหมไทย

maithaibenicia.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

filtervision.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

tratairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

functioninter.com

สนใจใช้บริการ รับทำเว็บไซต์ กับบริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด? ส่ง ข้อความ

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ทำเว็บขายของ, ร้านค้าออนไลน์

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์เพื่อเตรียมต้อนรับ AEC กับเว็บไซต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในยุคของโลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ไม่ต้องลงทุนสูง อีกระดับการเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ด้วยตัวคุณเอง ในราคาไม่แพง คุ้มค่า เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ตรงใจธุรกิจของคุณ

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

Google Cloud Platform คือ บริการ Cloud Services รูปแบบหนึ่งของ Google ที่มีผลิตภัณฑ์และบริ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

Kubernetes หรือ k8s เป็นซอฟต์แวร์ open source สำหรับใช้จัดการและควบคุม container ที่ทำงาน...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

GitLab Container Registry คือ เป็น feature หนึ่งของทาง GitLab เอาไว้ใช้สำหรับเก็บ containe...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

Docker นั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

เนื่องจากในการพัฒนา application สมัยก่อนทุก application จะใช้ environment เดียวกันซึ่งเป็น...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การทำ CI ใน Gitlab CI นั้น จำเป็นต้องสร้างไฟล์ .gitlab-ci.yml ไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจ็คซะก่อ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

Firebase Hosting คือ ส่วนหนึ่งของบริการ Google Firebase สำหรับใช้ทำเป็น Web Hosting ที่ให้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

Ionic Framework คือ Framework ที่ช่วยให้พัฒนาแค่ครั้งเดียวแต่เราสามารถ Build ให้ออกมาใช้งา...

อ่านต่อ

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ เพิ่มโอกาสในการขาย ให้ธุรกิจก้าวนำคู่แข่ง รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ มีเว็บไซต์สวยงามน่าเชื่อถือ ด้วยทีมงานคุณภาพ ผลงานกว่าพันผลงาน รับทำเว็บไซต์ ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ

รับทำเว็บไซต์ ทุกพื้นที่ ทั่วกรุงเทพฯ รับทำเว็บไซต์ รามคำแหง มีนบุรี บางกะปิ รับทำเว็บไซต์ ทวีวัฒนา ดอนเมือง สายไหม รับทำเว็บไซต์ บางขุนเทียน คลองสามวา ประเวศ รับทำเว็บไซต์ สะพานใหม่ สุขุมวิท เกษตร รับทำเว็บไซต์ รามอินทรา วังทองหลาง บางเขน รับทำเว็บไซต์ ลาดพร้าว คลองจั่น นวมินทร์ รับทำเว็บไซต์ สุขุมวิท ห้วยขวาง คลองเตย รับทำเว็บไซต์ พญาไท สาทร ดินแดง ทำเว็บไซต์ ปทุมวัน ราชเทวี รับทำเว็บไซต์ บึงกุ่ม บางนา ภาษีเจริญ ยานนาวา รับทำเว็บไซต์ จตุจักร ตลิ่งชัน สะพานสูง สวนหลวง

ติดต่อ รับทำเว็บไซต์

บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด :
1294 ห้อง 3 (เอ) ชั้น 3 ถนนสุทธิสาร วินิจฉัย ซอยอุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone : 086-394-0954
Email : sales@softmelt.com
Line ID : softmelt

กรุณากรอกข้อมูล และหัวข้อ ที่ท่านสนใจทำเว็บไซต์ ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง