รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การเขียน PHP เลือกเพื่อนที่ใช้ app นี้อยู่ด้วย Facebook FQL

  ใน Facebook API เราสามารถใช้ FQL (Facebook Query Language) ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับ SQL โดยที่เราสามารถเขียน query เพื่อทำการกรองข้อมูลที่เราต้องการออกมา การกรองข้อมูลบางอย่างตัว Graph API ไม่สามารถทำงานให้ได้ เราก็เลยจำเป็นต้องใช้ FQL เพื่อใช้งานแทน

   

  ในโค้ดด้านล่างจะเป็นตัวอย่างการใช้ FQL ในการกรองข้อมูลเพื่อนที่ใช้ application ที่เราใช้งานอยู่ ว่ามีเพื่อนคนไหนใช้งาน application นี้บ้าง โดยกรองจาก table ชื่อ friend (เพื่อนของเรา) และ user (user ในระบบ)

   

  1 $resp = array(
  2     'method' => 'fql.query',
  3     'query' => 'SELECT uid, name, is_app_user FROM user WHERE is_app_user = 1 AND uid IN (SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me())'
  4 );
  5 $friends = $this->facebook->api($resp);
  6  
  7 echo '<pre>';
  8 print_r($friends);
  9 echo '</pre>';

   

  is_app_user = user นี้มีการใช้งาน application นี้อยู่หรือเปล่า มีค่าเป็น bool
  me() = ตัวเราเอง