รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การใช้งาน Class Activity ใน Android

   ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class Activity โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


  การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

      package test.me.activity;
      
      import android.app.Activity;
      import android.os.Bundle;
      
      public class MainActivity extends Activity
      {
          public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
          {
          super.onCreate ( savedInstanceState );
          
          this.setContentView ( R.layout.activity_main );
          }
      }


  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า ไฟล์ Class Activity นี้ชื่อ MainActivity.java และถูกจัดเก็บใน Package test.me.activity โดยคำสั่ง this.setContentView ( R.layout.activity_main ); เป็นการอ้างถึงไฟล์ activity_main.xml ที่อยู่ใน Resource Folder ชื่อ "res/layout"


  การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout


      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent">
      
          <TextView
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:text="Hello World" />
      
      </RelativeLayout>


  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า ให้ตั้งชื่อไฟล์คือ activity_main.xml และจัดเก็บไว้ใน Resource Folder ชื่อ "res/layout"

  การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <manifest ... >
          <application ... >
              <activity android:name="test.me.activity.MainActivity" ... >
                  <intent-filter>
                      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                  </intent-filter>
              </activity>
          </application>
      </manifest>


  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package test.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml